TS. Nguyễn Thị Diệu Thuý

nguyendieuthuyChức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 04. 37568761 / 0913 541 274

E-mail: ntdthuy@ibt.ac.vn; ntdieuthuy_hm@yahoo.com

Địa chỉ: Phòng 708-709, nhà B4, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

 

Quá trình đào tạo

Năm 1993 tốt nghiệp Khoa Sinh học, chuyên ngành Hóa sinh, Đại học Tổng hợp Hà Nội.

3 –9/1997: học bổng DAAD ngắn hạn tại CHLB Đức

1999: Bảo vệ Thạc sỹ chuyên ngành Sinh học, tại Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật.

2004: Bảo vệ luận án Tiến sỹ chuyên ngành Khoa học Động vật tại ĐH Hohenheim, Stuttgart, CHLB Đức.

Quá trình công tác

Từ năm 1993 đến nay: Công tác tại Viện Công nghệ Sinh học

Hướng nghiên cứu

Phân tích và đánh giá đa dạng nguồn gen động vật (lợn, gà, cá) bằng chỉ thị phân tử RAPD, AFLP, RFLP, microsatellite,Ứng dụng bản đồ QTL lợn trong các phân tích về ứng cử gen liên quan đến tính trạng kinh tế và chỉ thị phân tử hỗ trợ chọn giống,