Thông báo tuyển dụng Nghiên cứu viên

Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tuyển dụng:

- Vị trí làm việc : Nghiên cứu viên/trợ lý sẽ làm việc với nhóm Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ sinh học Nano- tại Phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về Công nghệ Gen & Phòng Hóa Sinh Protein

    - Hướng làm việc bao gồm thực hiện các nghiên cứu và phát triển ứng dụng công nghệ nano sinh học trong (1) phát triển vắc xin nano cho phòng/chữa bệnh cúm và ung thư, (2) tế bào gốc, (3) mỹ phẩm nano, và (4) chẩn đoán phân tử.

- Số lượng : 2

- Đối tượng : Tiến sỹ/Thạc sỹ/bác sỹ cho vị trí Nghiên cứu Viên; Sinh viên tốt nghiệp Đại học cho vị trí trợ lý R&D. Background về một trong các ngành Sinh học, Công nghệ sinh học, Hóa hữu cơ, Công nghệ nano, Tin sinh học. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc liên quan đến phát triển-kiểm tra vắc xin, miễn dịch, nuôi cấy tế bào, proteomics, và phân tích hình ảnh sinh học. 

- Yêu cầu : Làm việc trách nhiệm- trung thực- và hiệu quả. Yêu thích công việc sáng tạo- nghiên cứu hướng đến đăng bài ở các tạp chí khoa học quốc tế tốt và phát triển công ty khởi nghiệp hi-tech.

- Quyền lợi : Lương (cơ bản+ thưởng) + Đào tạo/thực tập ngoài nước+ Cơ hội phát triển.

- Hồ sơ/thời hạn ứng tuyển : Xin gửi CV, 1 trang A4 nêu lí do ứng tuyển tới TS. Phạm Đình Minh (minhphd@gmail.com) trước 15/5/2019.