Phòng Công nghệ tế bào thực vật tuyển dụng nghiên cứu viên

Phòng Công nghệ tế bào thực vật, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng cán bộ hợp đồng nghiên cứu, cụ thể như sau:
1. Số lượng và vị trí tuyển dụng
- Số lượng: 02 người
- Vị trí tuyển: Nghiên cứu viên
2. Mô tả công việc
Người được tuyển chọn sẽ tham gia vào các nhóm nghiên cứu trong các đề tài, dự án về ứng dụng công nghệ tế bào thực, kỹ thuật di truyền, sinh học phân tử, công nghệ chỉnh sửa gen trong các nghiên cứu về: nuôi cấy mô và chuyển gen thực vật, chức năng gen-biểu hiện gen ở thực vật; nâng cao sức chống chịu của cây trồng với sâu bệnh và điều kiện ngoại cảnh; nâng cao sinh khối, năng suất, chất lượng cây trồng; đánh giá đa dạng di truyền và phân định loài thông qua chỉ thị phân tử...
3. Qyền lợi:
Lương (cơ bản+phụ cấp+thưởng); đào tạo/thực tập trong và ngoài nước; cơ hội phát triển khác
4. Điều kiện, đối tượng tham dự tuyển
- Tốt nghiệp Cử nhân, Thạc sỹ hệ chính quy (Ưu tiên nam giới), thuộc một trong các chuyên ngành sau: Sinh học, Công nghệ sinh học, Di truyền, Di truyền và chọn giống thực vật, Sinh lý thực vật, Công nghệ tế bào thực vật, Công nghệ gen... Các sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp trong và trước 03/2020 được khuyến khích đăng ký
- Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng anh và khả năng viết tốt
- Có khả năng sử dụng máy tính phân tích các dữ liệu sinh học.
- Trung thực, chăm chỉ và trách nhiệm với công việc
- Có khả năng làm việc nhóm tốt cũng như khả năng làm việc độc lập
5. Hồ sơ dự tuyển
- Bao gồm lý lịch khoa học (CV), 01 trang A4 nêu lí do và nguyện vọng ứng tuyển; thư giới thiệu của thầy cô hay chuyên gia (nếu có)
6. Cách thức nộp hô sơ
- Hồ sơ được gửi file mềm tới TS. Đỗ Tiến Phát (phatmyzou81@gmail.com) đến hết ngày 15/3/2020