Giấy mời tham dự Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ Sinh học Phiên chính thức

Trân trọng kính mời bạn bè và đồng nghiệp quan tâm tới dự buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ Sinh học Phiên chính thức

của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương Mai với đề tài Luận án "Nghiên cứu xác định đột biến gen CYP11B1 ở bệnh nhân tăng sản thượng thận bẩm sinh do thiếu hụt 11β-Hydroxylase"

Thời gian: 8 giờ 30, ngày 02 tháng 10 năm 2018 (Thứ 3)

Địa điểm: Phòng họp 120, nhà A10 - Viện Công nghệ sinh học

18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Xin trân trọng kính mời./.

Thông tin luận án NCS Trịnh Thị Thu Hà

Tên đề tài: Tách dòng, biểu hiện và nghiên cứu tính chất của endochitinase từ Bacillus thuringiensis phân lập ở Việt Nam
Chuyên ngành: Vi sinh vật học Mã số: 9 42 01 07
Họ và tên Nghiên cứu sinh: Trịnh Thị Thu Hà
Họ và tên cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Ngô Đình Bính và PGS. TS. Đồng Văn Quyền
Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Xem tiếp...

Thông báo Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ Sinh học Phiên chính thức

Trân trọng kính mời bạn bè và đồng nghiệp quan tâm tới dự buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ Sinh học Phiên chính thức

của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Minh Hồng với đề tài Luận án "Đánh giá hoạt động của một số gen liên quan đến tổng hợp, tích lũy tinh bột và thử nghiệm chuyển gen SSIV vào cây sắn"

Thời gian: 8 giờ 30, ngày 12 tháng 9 năm 2018 (Thứ 4)

Địa điểm: Phòng họp 120, nhà A10 - Viện Công nghệ sinh học

18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Xin trân trọng kính mời./.