Hội nghị Khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2018

THÔNG BÁO SỐ 2

LogoHN.V2.bong

Công nghệ sinh học đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực đời sống, tạo nền tảng phát triển kinh tế và là một trong ba trụ cột chính (Kỹ thuật số, Công nghệ sinh học và Vật lý) của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra trên toàn cầu. Được sự cho phép của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (QĐ số 649/QĐ-VHL, ngày 20/04/2018), Viện Công nghệ sinh học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Hội Công nghệ sinh học Việt Nam thuộc Hội Các ngành Sinh học Việt Nam tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2018 nhằm mục đích trao đổi, chia sẻ kết quả nghiên cứu, khai thác và ứng dụng những thành tựu của Công nghệ sinh học. Thông tin cụ thể như sau:

Xem tiếp...

Hội nghị Khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2018

 Thông báo số 1:

LogoHN.V2.bong

Công nghệ sinh học đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực đời sống, tạo nền tảng phát triển kinh tế và là một trong ba trụ cột chính (Kỹ thuật số, Công nghệ sinh học và Vật lý) của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra trên toàn cầu. Được sự cho phép của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (QĐ số 649/QĐ-VHL, ngày 20/04/2018), Viện Công nghệ sinh học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Hội Công nghệ sinh học Việt Nam thuộc Hội Các ngành Sinh học Việt Nam tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2018 nhằm mục đích trao đổi, chia sẻ kết quả nghiên cứu, khai thác và ứng dụng những thành tựu của Công nghệ sinh học. 

Rất mong các cơ quan, tổ chức khoa học công nghệ, các nhà khoa học, cán bộ quan tâm gửi báo cáo và tham gia Hội nghị.

Trân trọng cám ơn./.

                                                                                                                                                       TM/BAN TỔ CHỨC

                                                                                                                                        Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học 

                                                                                                                                                    PGS. TS. Chu Hoàng Hà

Xem tiếp...

Thông báo Hội nghị Quốc tế

“Hội Nghị Quốc Tế Lần Thứ 2 về Tin Sinh và Công Nghệ Tính Toán, kết hợp

Hội Nghị Quốc Tế 2018 về Công Nghệ Thông Tin Thông Minh”

2018 2nd International Conference on Bioinformatics and Computing Technologies (ICBCT 2018) & 2018 International Conference on Intelligent Information Technology (ICIIT 2018)

Thời gian: Từ 14 giờ ngày 26/2/2018 đến 17:30 ngày 28/2/2018

Địa điểm:Hội trường tầng 8, Tòa nhà Trung tâm (điều hành), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Cổng 18C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà nội.

Nội dung:

Xem tiếp...