Hội thảo Biomass Châu Á (Biomass- Asia Workshop)

Hội thảo Biomass Châu Á (Biomass- Asia Workshop) được tổ chức hàng năm nhằm trao đổi kinh nghiệm giữa các nước trong khu vực về lĩnh vực liên quan đến chính sách và công nghệ sử dụng có hiệu quả nguồn Biomass trong các mục đích về năng lượng tái tạo, giảm thiểu ô nhiễm môi trường phục vụ phát triển bền vững.

Thời gian hội thảo: 29/11/2011 - 01/12/2011

Địa điểm: Trung tâm Phụ nữ và Phát triển - 20 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội

headerimg_copy