Thông báo Hội nghị Quốc tế

“Hội Nghị Quốc Tế Lần Thứ 2 về Tin Sinh và Công Nghệ Tính Toán, kết hợp

Hội Nghị Quốc Tế 2018 về Công Nghệ Thông Tin Thông Minh”

2018 2nd International Conference on Bioinformatics and Computing Technologies (ICBCT 2018) & 2018 International Conference on Intelligent Information Technology (ICIIT 2018)

Thời gian: Từ 14 giờ ngày 26/2/2018 đến 17:30 ngày 28/2/2018

Địa điểm:Hội trường tầng 8, Tòa nhà Trung tâm (điều hành), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Cổng 18C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà nội.

Nội dung:

Các chủ đề theo hướng ICBCT 2018:

+ Cơ sở dữ liệu và thuật toán Tin sinh (Bioinformatics Algorithms and Databases).

+ Proteomics và Genomics chức năng (Functional Genomics and Proteomics).

+ Tin sinh học trong miễn dịch và hóa học (Immuno-and Chemo-informatics).

+ Mô phỏng và dự đoán cấu trúc protein (Protein Structure Prediction and Molecular Simulation).

+ Máy học và Khai thác dữ liệu (Data Mining and Machine Learning).

+ Các công nghệ tính toán (Computing Technologies).

+ Chủ đề khác xem thêm tại (www.icbct.org/cfp.html).

Các chủ đề theo hướng ICIIT 2018:

+ Thuật toán và cách sử dụng (Algorithms and Implementations).

+ Ứng dụng đa phương tiện (Streamed Multimedia Applications).

+ Kỹ thuật sửa lỗi (Error Concealment Techniques).

+ Phân tích hình ảnh và video (Video and Images Processing).

+ Các thuật toán điều khiển (Control Algorithms).

+ Kỹ thuật Y sinh (Biomedical Engineering).

+ Nhận dạng và phân tích hình ảnh (Image Processing and Pattern Recognition).

+ Mô phỏng và tính toán kênh (Channel Measurements and Pattern Modeling).

+ Hệ thống CDMA (CDMA Systems).

+ Lý thuyết và thử nghiệm MIMO (MIMO-Theory and Trials)

+ Các chủ đề khác (xem thêm tại http://iciit.org/cfp.html).

Thông tin chi tiết xin liên hệ: PGS.TS. Đồng Văn Quyền (dvquyen@ibt.ac.vn) & TS. Phạm Đình Minh (minhphd@gmail.com), Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu giấy, Hà nội.

Thông tin chi tiết xem tại đây: