Hội nghị khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2013

Ngày 27/9/2013 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Chương trình “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học”, MS: KC04/11-15 (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Viện Công nghệ sinh học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2013, với sự tham gia của hơn 500 đại biểu gồm các nhà khoa học và khách mời đến từ các Viện Nghiên cứu, Trường Đại học và các Bộ, Sở Khoa học trong cả nước.