Hội nghị Khoa học về Công nghệ sinh học - VAST 40 năm

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (1975-2015), Viện Hàn lâm sẽ tổ chức Hội nghị Khoa học về Công nghệ sinh học vào ngày 7 tháng 10 năm 2015 (dự kiến tại Viện Công nghệ sinh học). Mục đích của Hội nghị nhằm giới thiệu các thành tựu và kết quả nghiên cứu hoạt động KHCN về lĩnh vực Công nghệ sinh học của Viện Hàn lâm tập trung trong giai đoạn 5 năm (2010-2015). Các lĩnh vực nghiên cứu của hội nghị bao gồm: Công nghệ gen, protein, enzyme; Công nghệ sinh học vi sinh, Công nghệ sinh học Y-Dược, Công nghệ sinh học thực vật, Công nghệ sinh học động vật và Công nghệ sinh học môi trường.

Thông tin chi tiết hội nghị xem tại đây