Tuyển cán bộ nghiên cứu lĩnh vực Công nghệ vi sinh ứng dụng và Công nghệ gen

Phòng Các Chất chức năng sinh học cần tuyển  1 - 2 cán bộ nghiên cứu hợp đồng làm việc về lĩnh vực Công nghệ vi sinh ứng dụng và Công nghệ gen

Điều kiện:

  •   Có trình độ Tiến sỹ, Thạc sỹ hoặc Cử nhân (khá trở lên), ưu tiên Tiến sỹ và Thạc sỹ tốt nghiệp từ Nước ngoài.
  •   Có khả năng làm việc độc lập
  •   Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh liên quan đến chuyên môn
  •   Có khả năng viết báo cáo chuyên môn, thuyết minh đề tài
  •   Chăm chỉ, sáng tạo, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp
  •   Có kinh nghiệm về công nghệ vi sinh, công nghệ lên men, hóa sinh (chiết tách, tinh sạch hoạt chất), tách dòng gen- biểu hiện gen (được ưu tiên).

 Lương theo quy định của Nhà nước, có bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phụ cấp.

Được tạo điều kiện đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước.

Xem tiếp...