Thông báo thi tuyển viên chức năm 2012

Viện công nghệ sinh hoc
Thông báo về việc thi tuyển viên chức năm 2012

Đối tượng dự thi: là công dân Việt Nam và cư trú tại Việt Nam. Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trờ lên
Điều kiện dự tuyển:
Có Phẩm chất đạo đức tốt,
Chỉ tiêu tuyển dụng: Nghạch nghiên cứu viên 14 trong đó 12 thi tuyển và 2 xét tuyển ( Phòng TNTĐCN Gen)
Thời hạn nộp hồ sơ: từ 17/09/2012 đến hết ngày 25/09/2012 (trong giờ hành chính)
Hồ sơ gửi về: Chị Lan Anh, Phòng Quản lý tổng hợp.

pdf Thông tin chi tiết xem tại đây
pdf Mấu đơn đăng ký dự tuyển