Thông báo thi tuyển viên chức 2014

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 03/QĐ-VHL ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Viện Hàn lâm; Công văn số 1920/VHL-TCCB ngày 06/10/2014 của Viện Hàn lâm về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2014. Viện Công nghệ sinh học thông báo thi tuyển viên chức năm 2014 của Viện Công nghệ sinh học như sau:

Đối tượng dự thi: là công dân Việt Nam và cư trú tại Việt Nam. Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên.

Điều kiện dự tuyển phải có đủ các điều kiện sau đây:

-   Có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng được tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch dự thi (nghiên cứu viên). Bằng tốt nghiệp đại học đạt loại khá trở lên và bằng tốt nghiệp thạc sĩ đạt loại khá trở lên đúng chuyên ngành đào tạo: sinh học, công nghệ sinh học và các chuyên ngành khác liên quan (đã có bằng). Trình độ ngoại ngữ B1 hoặc tương đương trở lên.

-   Có đủ các điều kiện quy định tại Điều 22 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội.

-   Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

-   Có ít nhất 3,5 năm công tác trong lĩnh vực dự tuyển (tính đến 30/10/2014) và tối thiểu có 02 công trình đã được công bố trên các tạp chí quốc gia/quốc tế trong lĩnh vực dự tuyển.

Chỉ tiêu tuyển dụng:

-   Ngạch nghiên cứu viên: 07

Tiêu chuẩn ngạch:

     Nghiên cứu viên (13.092): tốt nghiệp đại học và thạc sĩ đạt loại khá trở lên chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác; sử dụng thành thạo một ngoại ngữ thông dụng ở trình độ B; sử dụng thành thạo máy vi tính và các thiết bị  đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn.

-   Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hay chính quyền địa phương (sau ngày 01/5/2014);

-   Giấy khám sức khoẻ (sau ngày 01/5/2014) hoặc còn hạn sử dụng đến 31/12/2014;

-   Bản sao giấy khai sinh;

-   Đơn xin dự thi tuyển có ý kiến của Trưởng phòng chuyên môn (theo mẫu kèm theo);

-   Các văn bằng chứng chỉ về đào tạo (đại học, thạc sĩ, bảng điểm…chứng chỉ tiếng Anh B, tin học B…)

-   Bản sao các công trình đã công bố;

-   01 ảnh 4x6;

-   Lệ phí dự thi: 260.000 đ/ người (theo TTLT số 163/2010/TTLT-BTC-BNV).

Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 20/11/2014 đến hết ngày 26/11/2014 (trong giờ hành chính).

Hồ sơ gửi về: chị Lương Thị Lan Anh, Phòng Quản lý tổng hợp, Viện Công nghệ sinh học, số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội./.

Viện trưởng

     (Đã ký)

Chu Hoàng Hà