Quyết định công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2021

Ngày 27 tháng 4 năm 2021 Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học đã ban hành quyết định số 406/QĐ-CNSH về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2021, danh sách gồm 02 người trong đó 01 Nghiên cứu viên Trung tâm Giám định AND, mã ngạch: V.05.01.03 và 01 Nghiên cứu viên Trung tâm Giống và Bảo tồn nguồn gen vi sinh vật, mã ngạch: V.05.01.03

Chi tiết xem tại đây