Thông báo tuyển dụng viên chức 2021

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Quyết định số 1776/QĐ-VHL ngày 08/10/2018 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-CP của Viện Hàn lâm; Công văn số 06-VHL-TCCB ngày 05/01/2021 của Viện Hàn lâm về việc hướng dẫn tuyển dụng viên chức, Công văn số 298/VHL-TCCB ngày 01/3/2021 của Viện Hàn lâm về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021. Viện Công nghệ sinh học thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 của Viện Công nghệ sinh học như sau:

I/. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển
1. Đối tượng dự tuyển: là công dân Việt Nam và cư trú tại Việt Nam. Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên.
2. Điều kiện dự tuyển: phải có đủ các điều kiện sau đây
- Có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng được tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch dự tuyển nghiên cứu viên, mã số: V.05.01.03;
- Có đủ các điều kiện quy định tại Điều 22 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội;
- Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT_BGDDT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Có trình độ đại học đúng chuyên ngành;
- Và các điều kiện riêng như sau:

STT Vị trí tuyển dụng Mã số, mã ngạch Số lượng Điều kiện
1 Nghiên cứu viên tại Trung tâm giống và bảo tồn nguồn gen vi sinh vật V.05.01.03 01 Ưu tiên có bằng tiến sĩ đúng chuyên ngành Vi sinh vật hoặc công nghệ sinh học, có kinh nghiệm nghiên cứu ít nhất 3 năm về phân lập, thu nhận sinh khối nấm dược liệu, nấm ký sinh côn trùng làm thực phẩm chức năng ....., có ít nhất 2 công trình công bố quốc tế;
2 Nghiên cứu viên tại Trung tâm Giám định ADN V.05.01.03 01 Ưu tiên có trình độ trên đại học về sinh học, có kinh nghiệm nghiên cứu, giải trình tự gen hệ gen ty thể người và ứng dụng trong nhận dạng hài cốt liệt sỹ ít nhất là 3 năm và có chứng chỉ giám định viên pháp y.
3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 nghiên cứu viên.
4. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

II/. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm 2 bộ hồ sơ như sau:
1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu tại phụ lục của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ);
2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập tiến sĩ, thạc sĩ, đại học theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo qui định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế;
5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
6. Giấy xác nhận kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ;
7. 01 ảnh 4 x 6 (để làm thẻ dự tuyển).

III/ Lệ phí dự thi: 500.000 đ/ người (theo TT số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính).

IV/ Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 10/3/2021 đến hết ngày 10/4/2021 (trong giờ hành chính).

V/ Địa điểm nhận hồ sơ: Bộ phận Tổ chức cán bộ, phòng Quản lý tổng hợp, nhà A10 Viện Công nghệ sinh học, số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội./.

Xem thông tin chị tiết tại đây