Trại Thực nghiệm sinh học

 • Trại trưởng: TS. Nguyễn Thị Thúy Hường
 • Điện thoại: 024 37550451    Fax: 024 38363144
 • Địa chỉ: Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

Năm 1979, Trại thực nhiệm Sinh học Cổ Nhuế được thành lập theo Quyết định của Viện Khoa học Việt Nam, là đơn vị trực thuộc Viện Sinh vật học. Từ năm 1993 trực thuộc Viện Công nghệ sinh học.

Cơ sở vật chất

 • Diện tích trại:......................................39.920m2
 • Diện tích đất thí nghiệm:......................33.600m2
 • Cây trồng nước:...................................11.000m2
 • Cây trồng cạn:.....................................10.6000m2
 • Ao thí nghiệm thủy sinh:.......................12.000m2
 • 1 nhà làm việc diện tích........................150 m2
 • Sân phơi mẫu diện tích.........................300 m2
 • 4 phòng thí nghiệm động vật
 • Một trạm biến áp.................................100 KVA      
 • Một trạm xử lý nước sinh hoạt công suất 5m3/giờ
 • Một trạm tưới 4m3/giờ với ống dẫn về tận ruộng thí nghiệm
 • 5 Nhà lưới diện tích...............................560 m2
 • 1 nhà kính diện tích .............................100 m2
 • Khu thí nghiệm động vật diện tích...........80m2