Công trình khoa học

Một số hoạt động triển khai thí nghiệm tại Trại Thực nghiệm Sinh học

  • 70 % đất lúa đã được thí nghiệm nhân dòng, thăm dò một số giống lúa có triển vọng được tạo ra từ phòng thí nghiệm như các giống DR2, DR3, VH1, VH2, các dòng chịu hạn, chịu mặn, tám đột biến.
  • Trên 80% đất màu đã được sử dụng để thí nghiệm trên các giống cây như: cà chua biến nạp gen, đu đủ chống bệnh đốm vòng, bông, lúa cạn, đậu tương, thuốc lá.
  • 100% diện tích nhà lưới, nhà kính đã được sử dụng để triển khai các thí nghiệm về thực vật.
  • Khu nuôi động vật thí nghiệm luôn được sử dụng, khai thác tối đa trong việc nuôi bò, cừu, lợn, khỉ được sinh ra bằng phương pháp cấy phôi.
  • Đã tiến hành triển khai thử nghiệm chống sâu bệnh bằng phương pháp sinh học, cải tạo môi trường làng nghề bằng biện pháp trồng nấm