Viện Công nghệ sinh học – Viện Hàn lâm KHCNVN tiếp nhận vị trí Tổng thư ký điều hành mạng lưới ASEAN về sử dụng nguồn tài nguyên Vi sinh vật (AnMicro) đến năm 2023

Chiều ngày 13/09/2021, tại Hội nghị thường niên lần thứ 8 của tổ chức AnMicro, Viện Công nghệ sinh học (CNSH) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm KHCNVN) đã tiếp nhận vị trí Tổng thư ký điều hành với sự đồng thuận của 19 Viện nghiên cứu, Trường Đại học và Bảo tàng giống Vi sinh vật đến từ các nước Thái Lan, Singapore, Philippines, Myanmar, Malaysia, Indonesia và Campuchia. Tiếp nhận nhiệm vụ Tổng thư ký điều hành mạng lưới là vinh dự, ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của Viện CNSH trong công tác Bảo tồn và khai thác nguồn gen Vi sinh vật những năm qua.

Tổ chức AnMicro (Asean Network on Microbial Utilization; www.anmicro.org) được thành lập vào 21/02/2014 với mục đích chia sẻ kiến thức quản lý hiệu quả các nguồn Tài nguyên vi sinh vật, nâng cao năng lực nghiên cứu của các nhà nghiên cứu và thúc đẩy phát triển bền vững nguồn tài nguyên vi sinh vật tại khu vực Đông Nam Á (ASEAN). Qua tám năm phát triển, AnMicro đã tổ chức 8 Hội nghị thường niên, 4 Hội nghị Công nghệ vi sinh vật học của ASEAN, nhiều khoá đào tạo ngắn và dài hạn liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu vi sinh vật.

Bên cạnh đó, AnMicro đã xây dựng thành công Cơ sở dữ liệu đa dạng vi sinh vật AmiBase (www.amibase.org), hỗ trợ tích cực các nhà nghiên cứu trong cộng đồng ASEAN. AnMicro bao gồm các thành viên đến từ 20 Viện nghiên cứu, Trường Đại học và Bảo tàng giống đến từ 8 quốc gia gồm Thái Lan, Singapore, Philippines, Myanmar, Malaysia, Indonesia, Campuchia và Việt Nam. Hiện nay, Trung tâm Giống và Bảo tồn nguồn gen Vi sinh vật (VAST-Culture Collection of Microorganisms-VCCM; www.vccm.vast.vn) của Viện Hàn lâm KHCNVN đặt tại Viện CNSH là đơn vị tích cực tham gia các hoạt động của AnMicro.

Tham dự hội nghị thường niên lần thứ 8 về phía Việt Nam có: PGS TS Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN, Viện trưởng Viện CNSH; PGS TS Phí Quyết Tiến, Phó Viện trưởng Viện CNSH, Giám đốc Trung tâm VCCM và các cán bộ của VCCM.

viennshdamnhiemtongthuky

Hội nghị thường niên lần thứ 8 của tổ chức AnMicro được tổ chức dưới hình thức trực tuyến

Phát biểu tại Hội nghị, PGS TS Chu Hoàng Hà chia sẻ với kinh nghiệm hợp tác quốc tế và năng lực Bảo tồn giống và nguồn gen vi sinh vật của VCCM, Viện CNSH sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đạt được và hoàn thành nhiệm vụ Tổng thư ký điều hành mạng lưới AnMicro. PGS TS Chu Hoàng Hà cảm ơn sự tín nhiệm của các thành viên thuộc mạng lưới AnMicro và phấn đấu sẽ điều hành hoạt động của tổ chức AnMicro theo đúng tôn chỉ, mục đích và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Để hoàn thành tốt vai trò điều hành của mình, Viện CNSH mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng của các thành viên AnMicro trong những năm đảm nhận nhiệm vụ. Trong quá trình thảo luận tại Hội nghị, Viện CNSH nhận nhiệm vụ đăng cai tổ chức 02 Hội nghị thường niên của AnMicro (năm 2022, 2023) và tổ chức Hội nghị Công nghệ vi sinh vật ASEAN vào năm 2023.

viennshdamnhiemtongthuky1

Cấu trúc hoạt động của Tổ chức AnMicro

Nguồn tin: PGS.TS. Phí Quyết Tiến, Phó Viện trưởng Viện CNSH