Thông báo tạm dừng tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ Phiên chính thức

Do tình tình dịch COVID-19 tiếp tục có diễn biến phức tạp, Viện Công nghệ sinh học tạm dừng tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ Phiên chính thức ngày 06 tháng 8 năm 2021 của nghiên cứu sinh Phạm Quang Huy, ngành Sinh học về đề tài "Nghiên cứu đa dạng vi sinh vật trong các mẫu đất nhiễm chất diệt cỏ/dioxin ở Biên Hòa, Đồng Nai và đánh giá khả năng phân hủy của một số chủng phân lập".

Khi tình hình dịch ổn định Viện sẽ tiếp tục thông báo và tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ Phiên chính thức của nghiên cứu sinh Phạm Quang Huy

Trân trọng!