Thông tin luận án NCS Phạm Quang Huy

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu đa dạng vi sinh vật trong mẫu đất nhiễm chất diệt cỏ/dioxin ở Biên Hòa, Đồng Nai và đánh giá khả năng phân hủy của một số chủng phân lập.
Chuyên ngành: Vi sinh vật học Mã số: 9 42 01 07
Họ và tên Nghiên cứu sinh: Phạm Quang Huy
Họ và tên cán bộ hướng dẫn: 1. PGS. TS. Đặng Thị Cẩm Hà – Viện Công nghệ Sinh học
                                                   2. TS. Nguyễn Kim Thoa – Viện Công nghệ Sinh học.
Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Đã sử dụng công cụ hiện đại metagenomic nghiên cứu và thể hiện bức tranh đầy đủ nhất về đa dạng VSV trong đất ô nhiễm nặng chất diệt cỏ/dioxin, đất đã được xử lý khử độc sạch ở sân bay quân sự Biên Hòa, Đồng Nai;

2. Đã phát hiện được sự đa dạng trong các quần xã vi khuẩn, vi khuẩn cổ ưa mặn, loại halogen, vi sinh vật nhân thực như nấm men, nấm sợi, nấm đảm trong các mẫu nghiên cứu;

3. Đã phát hiện sự đa dạng cũng như số lượng các gene chức năng mới như laccase và laccase-like tham gia vào phân hủy hợp chất xenobiotic;

4. Đã góp phần bổ sung cơ sở khoa học giải thích sự thành công của công nghệ phân hủy sinh học đã thực hiện ở sân bay Biên Hòa bởi số lượng lớn các vi sinh vật được phát hiện cũng như hoạt động sinh lý, sinh hóa của chúng. Dựa trên dữ liệu phân tích thu được giúp cải tiến qui trình công nghệ hiện có nhằm nâng cao hiệu suất xử lý khử độc hỗn hợp chất diệt cỏ/dioxin có tổng độ độc rất cao cũng như một số loại hình ô nhiễm POPs khác.