28-06-2012 - Thay đổi hạn nộp hồ sơ khóa học "Cơ sở Khoa học & Ứng dụng CNSH Y dược" do DAAD tài trợ

THÔNG BÁO THAY ĐỔI HẠN NỘP HỒ SƠ KHÓA HỌC

"CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC Y DƯỢC"

DO QUỸ DAAD, CHLB ĐỨC TÀI TRỢ

 
Do yêu cầu cần thêm thời gian để lựa chọn học viên phù hợp với khóa học, Ban tổ chức và Viện Công nghệ sinh học xin thông báo:

Thời hạn đăng ký: hết ngày 15/08/2012 (thay vì 31/08/2012 như thông báo trước)

Đề nghị Quý cơ quan, cá nhân có nhu cầu tham gia các lớp học trên đăng ký theo mẫu gửi kèm, và gửi bản đăng ký qua thư điện tử đến địa chỉ: lenguyenbinh@gmail.comminhpn@ibt.ac.vn

Dự kiến Ban tổ chức sẽ thông báo kết quả và danh sách học viên trên trang web của Viện Công nghệ sinh học vào tuần đầu tháng 9/2012.

Trân trọng./.

Xử lý tin: Nguyệt Minh