Thư mời tài trợ cho Hội nghị Khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2023

Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ phối hợp với Hội Công nghệ sinh học Việt Nam thuộc Hội Các ngành Sinh học Việt Nam tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2023 nhằm mục đích trao đổi, chia sẻ kết quả nghiên cứu, khai thác và ứng dụng những thành tựu của Công nghệ sinh học vào ngày 06/10/2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Hội nghị có 6 tiểu ban chuyên môn: Công nghệ gene, Công nghệ enzyme và hóa sinh, Công nghệ sinh học Y-Dược, Công nghệ sinh học vi sinh, Công nghệ sinh học thực vật và Công nghệ sinh học động vật.

Thông tin chi tiết Hội nghị xem tại https://ibt.ac.vn/index.php/tin-tuc/1848-thong-bao-hoi-nghi-khoa-hoc-cong-nghe-sinh-hoc-toan-quoc-2023
Hội nghị dự kiến có trên 500 đại biểu là các nhà khoa học đến từ các Viện Nghiên cứu, Trường Đại học và các Sở Khoa học trong cả nước. Đây là một cơ hội để Quý công ty giới thiệu về công ty và sản phẩm trong lĩnh vực Khoa học đời sống và Công nghệ sinh học của mình tới các đối tượng liên quan dưới các hình thức:
- Logo của công ty sẽ có trên website, backdrop, banner, giấy mời Hội nghị
- Các trang giới thiệu về công ty tài trợ in trong Kỷ yếu Hội nghị
- Góc trưng bày, giới thiệu sản phẩm của công ty tại nơi diễn ra Hội nghị
- Bài phát biểu/ giới thiệu về công nghệ mới của Quý Công ty trực tiếp tại Hội nghị (xem chi tiết tại đây)
Rất mong Quý công ty quan tâm tài trợ cho Hội nghị liên hệ trực tiếp với ThS. Phạm Nguyệt Minh (0983522510) để được biết thông tin chi tiết.
Xin trân trọng cảm ơn./.

                                                                                                                                                                     TM/BAN TỔ CHỨC
                                                                                                                                                    Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học
                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                 GS. TS. Chu Hoàng Hà