Sản phẩm dịch vụ

  • Phân lập, phân loại Vi sinh vật: Trung tâm Giống và Bảo tồn nguồn gen VSV và Viện Công nghệ sinh học được trang bị các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho nghiên cứu, phân lập, phân loại vi sinh vật: kính hiển vi đối pha, huỳnh quang; máy giải trình tự gen; máy đông khô, hệ thống trang thiết bị nuôi cấy, lên men VSV và nhiều trang thiết bị hiện đại khác
  • Lưu giữ và bảo tồn chủng giống Vi sinh vật: Các chủng giống sẽ được lưu giữ, bảo tồn trong các điều kiện chất chống đông, lạnh sâu, nitơ lỏng, đông khô bằng hệ thống trang thiết bị hiện đại cho bảo tồn và lưu giữ nguồn gen VSV.
  • Cung cấp, trao đổi chủng giống Vi sinh vật; Cung cấp các Dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học vi sinh vật cho các cá nhân, đơn vị nghiên cứu, đào tạo và sản xuất trong và ngoài nước, bao gồm 8 nhóm vi sinh vật: vi khuẩn, xạ khuẩn, nấm sợi, nấm men, nấm lớn, vi tảo, virus, chủng tái tổ hợp và thể lai.
  • Đào tạo và tập huấn: Trung tâm phối hợp với các chuyên gia trong và ngoài nước tổ chức các khóa đào tạo và tập huấn về phân loại vi sinh vật, bảo tồn và lưu giữ chủng giống vi sinh vật, công nghệ sinh học vi sinh vật.