flashHN

TIN TỔNG HỢP

Giấy mời Seminar khoa học

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:
hân tử virus Newcastle gây bệnh trên gà và Parvovirus gây bệnh trên chó tại Việt Nam";
h bày:TS. Đoàn Thị Thanh Hương, Phòng Miễn dịch học.
n chủ đề 2:t triển vật liệu nano kim cương ứng dụng trong phân tích proteomics và đánh dấu sinh học";
ày:TS. Ph [ ... ]

Xem tiếp ...
Các tin khác

Hội nghị - Hội thảo

Hội nghị Khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2018...

 Thông báo số 1:Công nghệ sinh học đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực đời sống, tạo nền tảng phát triển kinh tế và là một trong ba trụ cột chính (Kỹ thuật số, Công nghệ sinh học và Vật lý) của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra trên toàn cầu. Được sự cho phép của Chủ tịch Viện Hà [ ... ]

Xem tiếp...
Các tin khác

Liên kết

vast thuvienso tapchicnsh nasfo lobi facebook 

Tải logo Viện Công nghệ sinh học

logo Vien CNSH web 

Thư viện ảnh hoạt động (Xem toàn bộ)

thu vien anh