flashHN

TIN TỔNG HỢP

Giấy mời Seminar khoa học Ngày 14/09/2018

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời các cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự báo cáo khoa học với chủ đề sau:
ng vi sinh vật tạo Biofilm trong xử lý ô nhiễm dầu
i trình bày:S. Lê Thị Nhi Công, Phòng Công nghệ sinh học môi trường
chủ đề 2:ên cứu xạ khuẩn nội sinh trên cây có múi đặc sản ở miền Bắc Việt Nam và tiềm năng ứng dụng của chúng
Phan Thị Hồng Thảo, Phòng Vi sinh vật đất
gi [ ... ]

Xem tiếp ...
Các tin khác

Hội nghị - Hội thảo

Hội nghị Khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2018...

THÔNG BÁO SỐ 2Công nghệ sinh học đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực đời sống, tạo nền tảng phát triển kinh tế và là một trong ba trụ cột chính (Kỹ thuật số, Công nghệ sinh học và Vật lý) của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra trên toàn cầu. Được sự cho phép của Chủ tịch Viện Hàn lâm  [ ... ]

Xem tiếp...
Các tin khác

Liên kết

vast thuvienso tapchicnsh nasfo lobi facebook 

Tải logo Viện Công nghệ sinh học

logo Vien CNSH web 

Thư viện ảnh hoạt động (Xem toàn bộ)

thu vien anh