Lĩnh vực nghiên cứu

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Nghiên cứu các khu hệ vi sinh vật liên quan tới công nghiệp dầu mỏ, khu hệ vi sinh vật biển, nhằm phát huy các vi sinh vật hữu ích và hạn chế các vi sinh vật gây hại
  • Xây dựng và ứng dụng các qui trình công nghệ tạo ra các sản phẩm từ vi sinh vật biển ứng dụng trong công nghiệp dầu khí và các ngành công nghiệp khác
  • Nghiên cứu các vi sinh vật sử dụng dầu thô và các chất thải độc ứng dụng trong xử lý ô nhiễm môi trường

Công tác triển khai của phòng

  • Qui trình sản xuất polysaccarit chịu nhiệt bằng vi khuẩn dùng trong dung dịch khoan dầu khí
  • Công nghệ diệt vi khuẩn khử sunphát trong hệ thống bơm ép nước và duy trì áp suất vỉa. Áp dụng tại mỏ Bạch Hổ, XN Khai thác Dầu khí, XNLD Vietsovpetro
  •   Nâng cao hiệu suất khai thác dầu thứ cấp bằng vi sinh vật. Đã thử nghiệm tại giàn 1 mỏ Bạch Hổ, XNLD Vietsovpetro
  • Xử lý ô nhiễm dầu bằng chế phẩm vi sinh vật tạo chất hoạt hoá bề mặt sinh học
  • Thử nghiệm xử lý ô nhiễm dầu tại vùng biển Nha Trang, Khánh Hoà (1999, 2000) và ứng cứu xử lý ô nhiễm 900 tấn dầu diezel tại bãi biển Vũng Tàu (2001)
  •  Qui trình xử lý kim loại nặng trong nước thải làng nghề bằng công nghệ dòng chảy ngược kỵ khí (UASB). Áp dụng tại các làng nghề cơ khí tỉnh Nam Định
  •  Hạn chế vi sinh vật trong nhiên liệu máy bay bằng chất diệt khuẩn. Áp dụng tại công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam (Vinapco) và Xí nghiệp sửa chữa máy bay A76-Vietnamairline