Phòng Các chất có hoạt tính sinh học từ vi sinh vật

 • Trưởng phòng: TS. Nguyễn Kim Thoa
 • Địa chỉ: Phòng 503 - 505, nhà B4
 • Điện thoại: 024 37567103    Fax: 04 38363144     
 • E-mail: nkthoa@ibt.ac.vn
     Phòng Các chất có hoạt tính sinh học từ vi sinh vật được thành lập theo quyết định số 476/CNSH ngày 28/7/2023 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học. Tiền thân của Phòng Các chất có hoạt tính sinh học từ vi sinh vật hiện nay là nhóm nghiên cứu của Phòng Vi sinh vật học trong Viện Nghiên cứu Khoa học Tự nhiên, thuộc Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước. Từ năm 1976 nhóm nghiên cứu thuộc Phòng Vi sinh vật học của Viện Sinh vật học, Viện Khoa học Việt Nam. Giai đoạn từ 01/7/1990 – 5/1993, nhóm nghiên cứu chuyển thành Phòng Kích thích tố thực vật và Phòng Sinh lý sinh hóa vi sinh vật, thuộc Trung tâm Nghiên cứu vi sinh vật, Viện Khoa học Việt Nam. Cùng với sự thành lập của Viện Công nghệ sinh học, Phòng Các chất có hoạt tính sinh học từ vi sinh vật ra đời theo quyết định số 16/CNSH-QĐ ngày 8/7/1993. Đến tháng 2/2009, Phòng được đổi tên thành Phòng Công nghệ vật liệu sinh học theo quyết định số 49/QĐ-CNSH. Nhằm phát huy thế mạnh về kiến thức vi sinh vật học cơ bản và ứng dụng của các cán bộ nghiên cứu trong phòng, đồng thời khuyến khích sự sáng tạo, đột phá trong các công nghệ vi sinh vật hiện đại của các thành viên, Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học đã ký quyết định số 476/CNSH ngày 28/7/2023 đổi lại tên Phòng Công nghệ vật liệu sinh học thành Phòng Các chất hoạt tính sinh học từ vi sinh vật để đáp ứng với yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới.
     Hiện nay Phòng có 7 cán bộ nghiên cứu (6 biên chế và 1 cán bộ hợp đồng dài hạn), trong đó: 5 Tiến sĩ và 2 Thạc sĩ.

Những cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo phòng qua các thời kỳ

 • 1990-2000:          PGS. TS. Lý Kim Bảng         Trưởng phòng
 • 2000 - 3/2005:     PGS. TS. Tống Kim Thuần   Trưởng phòng
 • 2005 -11/2012:      TS. Trần Đình Mấn            Phó Viện trưởng kiêm Trưởng phòng

Lực lượng cán bộ hiện đang làm việc tại

     Hiện nay Phòng có 7 cán bộ nghiên cứu (6 biên chế và 1 cán bộ hợp đồng dài hạn), trong đó: 5 Tiến sĩ và 2 Thạc sĩ.
 

Hợp tác quốc tế

 • Đang thực hiện đề tài hợp tác với Viện Vi sinh vật thuộc Viện HLKH Liên Bang Nga
 • Là thành viên Ban điều hành Hiệp hội Biomass châu Á, tham gia báo cáo tại các Hội thảo châu Á hàng năm về Biomass
 • Cử 2 lượt cán bộ tham gia khóa học của JICA Nhật Bản, 1 cán bộ đi thực tập tại Thái Lan
 • Tham gia các báo cáo tại các Hội thảo hợp tác song phương giữa Viện KH&CN VN với Viện Khoa học Công nghệ công nghiệp tiên tiến (AIST) Nhật Bản
 • Trao đổi khoa học với Pháp và Australia.

Kết quả đào tạo

Đại học:

108 Cử nhân Sinh học, Kỹ sư Công nghệ sinh học, Kỹ sư Môi trường của các trường: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN), Viện Đại học Mở Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Đại học Dân lập Hải Phòng.
Cao học:

tham gia đào tạo cao học tại Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Viện KH&CN Việt Nam). Hướng dẫn 20 học viên cao học bảo vệ Thạc sĩ của các cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN), Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Viện KH&CN Việt Nam), Trường Đại học Thủy sản Nha Trang, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Nghiên cứu sinh:

10 nghiên cứu sinh, trong đó 3 đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ và 7 đang thực hiện của các cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN), Viện Công nghiệp thực phẩm (Bộ Công thương) và Viện Công nghệ sinh học (Viện KH&CNVN).