TS. Nguyễn Kim Thoa

Trưởng phòng

Nghiên cứu viên chính

Điện thoại: 024. 37567103, 0989880189          Fax: 024. 38363144

Địa chỉ: Phòng 503-505, nhà B4, Viện Công nghệ sinh học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Nguyen Kim Thoa

Email:  nkthoa@ibt.ac.vn