THÔNG BÁO LẦN THỨ HAI

Theo Thông báo lần thứ nhất và Giấy mời tham dự "Hội nghị khoa học Công nghệ sinh học 2015" đã được gửi tới các đơn vị trong Viện Hàn lâm, Ban tổ chức Tiểu ban Công nghệ sinh học đã nhận được các báo cáo tóm tắt và phiếu đăng ký tham dự Hội nghị của một số đơn vị. Tiểu ban CNSH rất mong các nhà khoa học của Viện Hàn lâm tiếp tục gửi Abtract và nhiệt tình đăng ký tham dự Hội nghị. Mọi thông tin chi tiết và thủ tục đăng ký tham dự Hội nghị đã được đăng tải trên website của Viện Công nghệ sinh học (www.ibt.ac.vn).

Xem tiếp...

Thông tin tiểu ban Công nghệ sinh học

1. Danh sách thành viên Tiểu ban CNSH
(Được thành lập theo Quyết định số 315/QĐ-VHL ngày 18/3/2015 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN)

 • Trưởng tiểu ban: GS. TS. Trương Nam Hải Viện Công nghệ sinh học
 • Phó trưởng tiểu ban: PGS. TS. Chu Hoàng Hà Viện Công nghệ sinh học
 • PGS. TS. Hoàng Nghĩa Sơn Viện Sinh học nhiệt đới
 • Ủy viên, thư ký: TS. Phùng Thu Nguyệt Viện Công nghệ sinh học
 • Ủy viên: TS. Nguyễn Thị Châu Viện Nghiên cứu KH Tây Nguyên
 • PGS. TS. Nông Văn Hải Viện nghiên cứu hệ gen
 • GS. TS Phan Văn Chi Viện Công nghệ sinh học
 • PGS. TS. Lê Mai Hương Viện Hóa học và các hợp chất TN
 • TS. Đồng Văn Quyền Viện Công nghệ sinh học


2. Ban tổ chức Hội nghị

 •  Thành viên Tiểu ban CNSH
 •  Hỗ trợ Ban tổ chức: KS. Phạm Nguyệt Minh Viện Công nghệ sinh học
  • TS. Nguyễn Cường Viện Công nghệ sinh học
  • TS. Phí Quyết Tiến Viện Công nghệ sinh học
  • Ths. Bùi Hải Hà Viện Công nghệ sinh học

3. Hội đồng khoa học:
I. Công nghệ sinh học vi sinh

 • PGS. TS. Lê Mai Hương Viện Hóa học HC thiên nhiên
 • TS. Nguyễn Thị Châu Viện NCKH Tây Nguyên
 • PGS. TS. Đinh Duy Kháng Viện CNSH
 • TS Phí Quyết Tiến Viện CNSH
 • TS. Nguyễn Kim Thoa Viện CNSH
 • TS. Vũ Văn Hạnh Viện CNSH

II. Công nghệ gen, protein, enzyme

 • GS. TS. Trương Nam Hải Viện CNSH
 • PGS. TS. Nông Văn Hải Viện nghiên cứu hệ gen
 • GS. TS Phan Văn Chi Viện CNSH
 • TS. Nguyễn Trung Nam Viện CNSH
 • TS. Đỗ Thị Tuyên Viện CNSH

III. Công nghệ sinh học tế bào động vật

 • PGS. TS. Hoàng Nghĩa Sơn Viện Sinh học nhiệt đới
 • PGS. TS. Lê Quang Huấn Viện CNSH
 • TS. Trần Thị Thanh Huyền Viện CNSH
 • TS. Nguyễn Thị Diệu Thúy Viện CNSH
 • TS. Nguyễn Văn Hạnh Viện CNSH

IV. Công nghệ sinh học tế bào thực vật

 • PGS. TS. Chu Hoàng Hà Viện CNSH
 • PGS. TS. Nguyễn Đức Thành Viện CNSH
 • PGS. TS. Lê Văn Sơn Viện CNSH
 • TS. Lê Thị Thu Hiền Viện nghiên cứu hệ gen
 • TS. Phạm Bích Ngọc Viện CNSH

V. Công nghệ sinh học Y – dược

 • PGS. TS. Lê Thanh Hòa Viện CNSH
 • TS. Đỗ Thị Thảo Viện CNSH
 • TS. Đồng Văn Quyền Viện CNSH
 • TS. Đỗ Thị Huyền Viện CNSH
 • TS. Nguyễn Huy Hoàng Viện nghiên cứu hệ gen
 • TS. Nguyễn Hải Hà Viện nghiên cứu hệ gen

VI. Công nghệ sinh học môi trường

 • PGS. TS. Đặng Diễm Hồng Viện CNSH
 • PGS. TS. Trần Đình Mấn Viện CNSH
 • TS. Lê Thị Nhi Công Viện CNSH
 • TS. Bùi Văn Ngọc Viện CNSH
 • TS. Kiều Thị Quỳnh Hoa Viện CNSH
 • TS. Hoàng Minh Hiền Viện CNSH

 

Thông báo lần thứ nhất

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
TIỂU BAN CÔNG NGHỆ SINH HỌC 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
NHÂN DỊP KỶ NIỆM 40 NĂM (1975-2015) THÀNH LẬP VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM


Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (1975-2015), Viện Hàn lâm sẽ tổ chức Hội nghị Khoa học về Công nghệ sinh học vào ngày 7 tháng 10 năm 2015 (dự kiến tại Viện Công nghệ sinh học). Mục đích của Hội nghị nhằm giới thiệu các thành tựu và kết quả nghiên cứu hoạt động KHCN về lĩnh vực Công nghệ sinh học của Viện Hàn lâm tập trung trong giai đoạn 5 năm (2010-2015). Các lĩnh vực nghiên cứu của hội nghị bao gồm: Công nghệ gen, protein, enzyme; Công nghệ sinh học vi sinh, Công nghệ sinh học Y-Dược, Công nghệ sinh học thực vật, Công nghệ sinh học động vật và Công nghệ sinh học môi trường.
Hội nghị khoa học là một diễn đàn để các nhà khoa học gặp gỡ, trao đổi và hợp tác đa ngành trong hoạt động nghiên cứu và triển khai ứng dụng về Công nghệ sinh học. Đây là hoạt động để các nhà khoa học cùng nhau tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến thực hiện chiến lược phát triển Công nghệ sinh học trong giai đoạn tiếp theo.
Để tổ chức hội nghị Viện Hàn lâm đã thành lập Tiểu ban Công nghệ sinh học bao gồm đại diện của một số đơn vị nghiên cứu về công nghệ sinh học trong Viện. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời các nhà khoa học của các đơn vị trong Viện Hàn lâm nhiệt tình tham gia hội nghị.
Thông tin chi tiết, mẫu Abstract, mẫu báo cáo, phiếu đăng ký tham dự, thể lệ và thời gian nộp bài được gửi kèm theo thông báo này và trên website của Viện Công nghệ sinh học (www.ibt.ac.vn).
Tất cả các Abstract sẽ được đăng trong Kỷ yếu của Hội nghị. Các Abstract có nội dung tốt sẽ được chọn để viết bài toàn văn đăng trên tạp chí chuyên ngành về công nghệ sinh học của Viện Hàn lâm KHCNVN. Một số bài toàn văn sẽ được mời trình bày báo cáo tại Hội nghị.
Ngoài hoạt động tổ chức hội nghị khoa học, Tiểu ban CNSH còn tổ chức ngày mở cửa (Open days) và trưng bày sản phẩm khoa học trong 3 ngày từ 7-9/10/2015.
Rất mong các nhà khoa học quan tâm gửi báo cáo và tham gia Hội nghị.
Trân trọng cám ơn./.


TM/BAN TỔ CHỨC
Trưởng tiểu ban Công nghệ sinh học

GS. TS. Trương Nam Hải


Hình thức gửi bài: Abstract, bài toàn văn, poster

 • Để đăng ký tham gia báo cáo tại hội nghị, đề nghị các nhà khoa học gửi bản Tóm tắt (Abstract) kết quả nghiên cứu theo mẫu dưới đây. Ban tổ chức sẽ dựa trên nội dung của bản tóm tắt để quyết định các hình thức tiếp theo như đề nghị tác giả viết toàn văn, lựa chọn để báo cáo hội trường hay báo cáo treo.
 • Hình thức trình bày báo cáo toàn văn sẽ được thông báo trong Thông báo thứ 2 của hội nghị. Các báo cáo toàn văn sẽ được in trong số đặc biệt của 1 tạp chí chuyên ngành của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Dự kiến số đặc biệt này sẽ in sau khi kết thúc hội nghị.

 Tài liệu xuất bản của hội nghị:

 • Chương trình Hội nghị ngày 7/10/2015.
 • Kỷ yếu Hội nghị bao gồm tất cả Abstract sẽ được cung cấp cho các đại biểu tham gia hội nghị.

Hình thức báo cáo:

Dự kiến sẽ có 3 báo cáo mời (tổng thời gian mỗi báo cáo 20 phút), 14 báo cáo hội trường (mỗi báo cáo 15 phút) và các báo cáo treo (poster).
Hạn nộp báo cáo tóm tắt, báo cáo đầy đủ và báo cáo treo

 • Hạn nộp báo cáo tóm tắt (Abstract): 15/6/2015
 • Thông báo số 2 về kết quả lựa chọn Abstract và mời viết báo cáo toàn văn: 20/7/2015
 • Hạn cuối cùng đăng ký tham gia hội nghị: 15/9/2015.
 • Hạn nộp báo cáo toàn văn: 20/9/2015
 • Dự kiến thời gian đăng báo cáo toàn văn trên số đặc biệt của tạp chí: 30/9 – 30/11/2015.

Hình thức tham gia Hội nghị:

 • Báo cáo tại Hội nghị: Các báo cáo được trình bày tại Hội nghị dưới dạng báo cáo hội trường (Oral) hoặc dạng treo tường (Poster). Phần báo cáo Oral sẽ do Ban biên tập chọn lọc dựa trên nội dung và lĩnh vực nghiên cứu.
 • Triển lãm: Diễn ra trong suốt thời gian Hội nghị nhằm giới thiệu các sản phẩm công nghệ sinh học có thể chuyển giao, thương mại hóa; giới thiệu của các doanh nghiệp về các trang thiết bị, máy móc, vật tư hóa chất phòng thí nghiệm phục vụ cho công nghệ sinh học.

 Đăng ký tham gia hội nghị:

 • Tất cả các nhà khoa học quan tâm đến mục tiêu và nội dung được Ban Tổ chức trân trọng mời tham dự, tham gia báo cáo, triển lãm tại Hội nghị. Các đại biểu đăng ký tham gia Hội nghị theo mẫu Phiếu đăng ký. Giấy mời sẽ được gửi qua đường email.
 • Các nhà khoa học không có báo cáo vẫn có thể đăng ký tham gia hội nghị theo mẫu dưới đây. Để tiện cho công tác tổ chức, hạn nhận đăng ký chậm nhất là ngày 15/9/2015.

Tải biểu mẫu tại đây >>

Các khoản lệ phí hội nghị:
 Phí gửi đọc bài phản biện, in ấn, tham dự Hội nghị được tài trợ bởi Viện Hàn lâm KHCNVN.