Nghiên cứu sinh Khóa 2012: gồm 15 NCS

 

 

2012_cung_thi_ngoc_mai

Cung Thị Ngọc Mai

Viện Công nghệ sinh học

Nghiên cứu khả năng phân hủy hợp chất vòng thơm của các chủng vi sinh vật tạo màng sinh học phân lập tại một số địa điểm ô nhiễm dầu ở Việt Nam

Cán bộ hướng dẫn

PGS.TS. Nghiêm Ngọc Minh, Viện Công nghệ sinh học

TS. Lê Thị Nhi Công, Viện Công nghệ sinh học

  2012_dao_thi_sen

Đào Thị Sen

Trường Đại học Sư phạm Hà Nôi

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ gen vào tạo dòng bạch đàn urô (Eucalyptus urophylla) sinh trưởng nhanh

Cán bộ hướng dẫn

PGS.TS. Chu Hoàng Hà, Viện Công nghệ sinh học

TS. Nguyễn Tường Vân, Viện Công nghệ sinh học

2012_le_thi_thuy 

Lê Thị Thủy

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Nghiên cứu khả năng kháng bệnh virus của cây thuốc lá (Nicotiana tabacum L.) chuyển gen mang cấu trúc RNAi

Cán bộ hướng dẫn

TS. Lê Văn Sơn, Viện Công nghệ sinh học

TS. Lâm Đại Nhân, Viện Công nghệ sinh học

2012_nguyen_kim_thach 

Nguyễn Kim Thạch

Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, Tp. Hồ Chí Minh

Nghiên cứu chế tạo hệ dẫn truyền thuốc trong liệu pháp hóa trị ung thư hướng đích

Cán bộ hướng dẫn

PGS.TS. Lê Quang Huấn, Viện Công nghệ sinh học

GS.TS. Đỗ Đình Hổ, Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

2012_nguyen_thi_hong_gam

Nguyễn Thị Hồng Gấm

Trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ gen vào tạo dòng bạch đàn urô (Eucalyptus urophylla) sinh trưởng nhanh

Cán bộ hướng dẫn

PGS.TS. Chu Hoàng Hà, Viện Công nghệ sinh học

TS. Lâm Đại Nhân, Viện Công nghệ sinh học

2012_nguyen_thi_phuong_mai 

Nguyễn Thị Phương Mai

Bệnh viện Nhi Trung ương

Nghiên cứu bệnh rối loạn chuyển hóa 11-Hydroxylase trong quá trình chuyển hóa steroid hormone ở người bệnh

Cán bộ hướng dẫn

TS. Nguyễn Huy Hoàng, Viện Nghiên cứu Hệ gen

PGS.TS. Nông Văn Hải, Viện Nghiên cứu Hệ gen

2012_nguyen_thi_quy 

Nguyễn Thị Quý

Viện Công nghệ sinh học

Nghiên cứu biểu hiện interleukin-11 người tái tổ hợp nhằm ứng dụng trong y học

Cán bộ hướng dẫn

PGS.TS. Trương Nam Hải, Viện Công nghệ sinh học

TS. Lê Thị Thu Hồng, Viện Công nghệ sinh học

2012_nguyen_thanh_tra 

Nguyễn Thanh Trà

Viện Hóa học

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của một số loài thuộc hai họ Caprifoliaceae và Flacourtiaceae phân bố ở Việt Nam

Cán bộ hướng dẫn

TS. Phạm Văn Cường, Viện Hóa sinh Biển

TS. Đỗ Thị Thảo, Viện Công nghệ sinh học

2012_bui_thi_thanh_mai 

Bùi Thị Thanh Mai

Viện Công nghệ sinh học

Nghiên cứu sàng lọc và thu nhận protease kiềm tính bền nhiệt từ vi sinh vật ở suối nước nóng bằng phương pháp metagenomic

Cán bộ hướng dẫn

PGS.TS. Trần Đình Mấn, Viện Công nghệ sinh học

2012_trinh_thi_thu_ha 

Trịnh Thị Thu Hà

Viện Công nghệ sinh học

Phân lập gen cry kháng tuyến trùng từ vi khuẩn Bacillus thuringiensis Việt Nam và thiết kế vector biểu hiện gen nhằm tạo nguyên liệu cho chọn giống cây trồng

Cán bộ hướng dẫn

PGS.TS. Ngô Đình Bính, Viện Công nghệ sinh học

2012_le_thi_thuy_duong

Lê Thị Thùy Dương

Viện Công nghệ sinh học

Tạo hệ nano sinh học polymeric micelle dẫn thuốc docetaxel hướng đích

Cán bộ hướng dẫn

PGS.TS. Lê Quang Huấn, Viện Công nghệ sinh học

TS. Hoàng Thị Mỹ Nhung, Trường Đại học KHTN Hà Nội

2012_phan_thi_thu_hien 

Phan Thị Thu Hiền

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Nghiên cứu tạo giống mía kháng bọ hung bằng công nghệ chuyển gen Bt.

Cán bộ hướng dẫn

TS. Phạm Bích Ngọc, Viện Công nghệ sinh học

PGS.TS. Chu Hoàng Hà, Viện Công nghệ sinh học

2012_trinh_thi_huong 

Trịnh Thị Hương

Viện Sinh học Tây Nguyên

Nghiên cứu chuyển gen tạo rễ tơ sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) làm vật liệu cho nuôi cấy bioreactor

Cán bộ hướng dẫn

PGS.TS. Dương Tân Nhựt, Viện Sinh học Tây Nguyên

PGS.TS. Chu Hoàng Hà, Viện Công nghệ sinh học

2012_nguyen_hoai_thu 

Nguyễn Hoài Thu

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Thực trạng kháng kháng sinh và đặc điểm sinh học phân tử của các chủng vi khuẩn gram âm kháng đa kháng sinh phân lập từ bệnh nhận ở một số bệnh viện tại Hà Nội giai đoạn 2010-2012

Cán bộ hướng dẫn

PGS.TS. Nguyễn Bình Minh, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

PGS.TS. Đinh Duy Kháng, Viện Công nghệ sinh học

2012_vu_thi_quyen 

Vũ Thị Quyên

Viện Hóa sinh Biển

Nghiên cứu đặc tính sinh học một số vi khuẩn phân lập trên Hải miên vùng biển chân đèo Hải Vân

Cán bộ hướng dẫn

PGS.TS. Phạm Việt Cường, Viện Hóa sinh Biển

TS. Phạm Văn Cường, Viện Hóa sinh Biển