Biểu mẫu: Đấu thầu mua sắm thiết bị, hóa chất

Biểu mẫu: Chỉ định thầu rút gọn cho các gói thầu vật tư, hóa chất, dịch vụ có giá trị từ trên 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng (update 12-4-2017)

Luật và Nghị định đấu thầu

Hồ sơ đấu thầu chào hàng cạnh tranh


Đấu thầu rộng rãi

Biểu mẫu chỉ định đơn vị cung cấp

    Tải tại đây  

Giúp Viện trưởng kiểm tra các giấy tờ:
Thành viên Tổ tư vấn: TS. Phùng Thu Nguyệt,  KTV. Trần Thị Phượng
Thành viên Tổ thẩm định: TS. Lâm Đại Nhân, KTT. Hà Trịnh Hương Giang, ThS. Bùi Thị Hải Hà.