Sản phẩm - Dịch vụ

Sản phẩm

Kháng nguyên tái tổ hợp virus Dengue

image044

image042

* Sản xuất kháng nguyên tái tổ hợp virus Dengue các typ sử dụng trong chẩn đoán sốt Dengue và sốt xuất huyết Dengue

 * Phương pháp dựa trên trình tự các đoạn gen PreM – M của 4 typ Dengue.* Sốt Dengue, sốt xuất huyết Dengue (SD/SXHD) và hội chứng sốc Dangue đang là một vấn đề toàn cầu. Các vụ dich Dengue xuất hiện thường xuyên trên toàn thế giới mà phổ biến là những vùng nhiệt đới. Việt Nam nằm trong vùng lưu hành mạnh mẽ của virus dengue

* Tinh chế protein dung hợp bằng cột probond Niken Resin.

Xem tiếp...