PGS.TS. Trần Đình Mấn

Chức vụ: Nguyên Phó Viện trưởng, Nguyên Trưởng phòng CN vật liu sinh học ts_tran_dinh_man
Điện thoại:    04 37910065     Fax: 04 38362599
E-mail: tdman@ibt.ac.vn
Địa chỉ: Phòng 114, Nhà A10

Quá trình đào tạoHướng nghiên cứu chính
Chủ nhiệm đề tài