Lĩnh vực nghiên cứu

 • Nghiên cứu các nhóm vi sinh vật hữu ích trong vùng rễ, định hướng ứng dụng để phòng trừ các loại vi sinh vật gây bệnh cho cây và kích thích sinh trưởng của cây trồng.
 • Thu nhận các hợp chất từ vi sinh vật đất có tác dụng bảo vệ thực vật và kích thích sinh trưởng của cây trồng.
 • Nghiên cứu đa dạng của khu hệ vi sinh vật trong đất bằng phương pháp truyền thống và hiện đại, nhằm khai thác tài nguyên vi sinh vật đất.
 • Nghiên cứu biến động của quần thể vi sinh vật trong đất trồng do tác động của con người (lạm dụng hóa chất), và thiên nhiên (biến đổi khí hậu), nhằm phục hồi chất lượng đất.
 • Nghiên cứu tương tác giữa vi sinh vật đất và cây trồng ở mức mô, tế bào và phân tử và ứng dụng để tăng sức chống chịu stress và nâng cao năng suất cây trồng.
 • Nghiên cứu vi sinh vật đất có khả năng phân hủy các hóa chất độc hại và các chất khó tan trong đất sử dụng trong sản xuất nông nghiệp và phân hủy các chất gây ô nhiễm môi trường.
 • Làm chủ và ứng dụng các kỹ thuật hiện đại trong nghiên cứu cơ bản về vi sinh vật học nói chung và vi sinh vật đất.
 • Hợp tác nghiên cứu và triển khai ứng dụng các chế phẩm vi sinh nhằm giảm thiểu sử dụng hóa chất trong sản xuất nông nghiệp, cải tạo chất lượng đất trồng và phục hồi môi trường.
 • Phát triển hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và đào tạo.

Các kết quả nổi bật

 • Thiết lập các tập đoàn vi sinh vật hữu ích làm phân bón sinh học cho các loại cây trồng khác nhau. Hoạt tính sinh học của các chủng được bảo quản ổn định trong thời gian dài.
 • Các chế phẩm vi sinh vật dùng cho sản xuất phân sinh học Rhizoda (phân vi sinh cho cây họ đậu), Rhizolu (phân cho cây lúa nước), VSVH (phân vi sinh đa chức năng cho cây trồng cạn) và VSVM (vi sinh vật mùn hóa phế thải giàu cellulose). Chế phẩm có dạng xốp, đóng gói 1kg bằng túi polymer, thời gian bảo quản 6-12 tháng.
 • Chế phẩm sinh học phòng chống bệnh thối rễ-lở cổ rễ cây trồng do nấm Fusarium oxysporumRhizoctonia salani có nguồn gốc từ đất, Antiforhis. Chế phẩm có dạng nhão, 100g/ túi, an toàn cho môi trường và con người, thời gian bảo quản 12 tháng