PGS.TS. Lê Thanh Hòa

Chức vụ: Nguyên Trưởng phòng, Thư ký Hội đồng khoa học
Điện thoại: 04 37567297      Fax: 04 37567297
E-mail: imibtvn@gmail.com
Địa chỉ: Phòng 309, nhà B4

Quá trình đào tạoHướng nghiên cứu chínhChủ nhiệm đề tài