Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Phạm Thị Thanh Nhàn, Lê Trần Bình, Trần Thị Mỹ Linh.

Đơn vị: Phòng Công nghệ tế bào thực vật

Đăng tại: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc.

Tập,(số),trang: Tập 2: 960-964.

Số ISBN:

Năm: 2013Số lần xem: 3938
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014