ThS. Quách Thị Liên

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠOlien

 • Năm 1994-1998: Kỹ sư Nông học, chuyên ngành Nông học. Trường ĐH Nông nghiệp I Hà Nội.
 • Năm 2000-2002: Thạc sĩ, chuyên ngành Sinh lý thực vật. Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Năm 1998 đến nay: Nghiên cứu viên, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 • Ứng dụng công nghệ gen và công nghệ tế bào vào chọn tạo các giống cây trồng có năng suất và chất lượng cao.
 • Ứng dụng chỉ thị phân tử vào nghiên cứu đa dạng di truyền tài nguyên rừng.
 • Ứng dụng công nghệ tế bào vào nghiên cứu thu nhận các chất có hoạt tính sinh học từ thực vật.

ĐỀ TÀI/DỰ ÁN

 • Xây dựng mô hình biofilm đa vi khuẩn gây bệnh và bước đầu đánh giá ảnh hưởng của một chất kháng khuẩn lên mô hình này. Viện Công nghệ Sinh học (IBT). 2015. Thành viên.
 • Xác định hàm lượng hyaluronic acid trong một số nguồn phế phụ phẩm thủy sản và xây dựng phương pháp tách chiết. Viện Công nghệ Sinh học (IBT). 2015. Thành viên.
 • Nghiên cứu ứng dụng enzyme tạo nanochitin để sản xuất biosorbent sử dụng trong công nghiệp dược. Bộ Công thương. 2011-2013. Thành viên.

CÔNG BỐ

 1. Nguyễn Thị Mai Phương, Trần Thị Nhung, Nguyễn Công Thành, Quách Thị Liên, Nguyễn Vũ Anh, Bạch Như Quỳnh, Phạm Văn Liệu (2015) Dịch chiết lá sim (Rhodomyrtus tomentosa (Aliton) Hassk) ức chế sự sinh acid và sự hình thành biofilm của vi khuẩn Streptcocccus mutans. Tạp chí Y học Việt Nam.
 2. Nguyễn Văn Thiết, Quách Thị Liên, Nguyễn Trọng Vệ, Nguyễn Thị Ánh Tuyết (2013). Nghiên cứu thu hồi protein từ vỏ đầu tôm trong quá trình sản xuất chitin bằng phương pháp điện hóa. Khoa học và Công nghệ.
 3. Nguyễn Văn Thiết, Quách Thị Liên, Nguyễn Trọng Vệ, Đỗ Trung Sỹ, Nguyễn Ngọc Lương, Trần Thị Quý Mai (2013). Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường chế biến nguồn phụ phẩm vỏ đầu tôm. Hội nghị khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc năm 2013.
 4. Vũ Thị Lan, Quách Thị Liên, Nguyễn Đức Thành (2008). Ảnh hưởng của tổ hợp chất điều tiết sinh trưởng và casein đến sinh khối mô sẹo cây Trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium L.). Tạp chí Công nghệ sinh học 6 (1).
 5. Vũ Thị Lan, Quách Thị Liên, Nguyễn Đức Thành (2007). Ảnh hưởng của tổ hợp các chất điều hòa sinh trưởng và nước dừa đến sinh khối mô sẹo cây Trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium L.). Tạp chí Khoa học công nghệ, Đại học Thái Nguyên.
 6. Quách Thị Liên, Nguyễn Hoàng Nghĩa, Nguyễn Đức Thành (2009). Nghiên cứu đa dạng di truyền cây Dầu nước (Dipterocapaceae alatus). Tạp chí Công nghệ sinh học, 7(1), 67-74, 2009