Phòng Sinh hóa thực vật

  • Trưởng phòng: PGS. TS. NCVCC. Nguyễn Thị Mai Phương
  • E-mail: phuongnguyen@ibt.ac.vn, phuong_nguyen_99@yahoo.com
  • Địa chỉ: Phòng 703–704 nhà B4, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: 38360853; Fax: 38363144

Xem tiếp...