TS. Lý Thị Bích Thủy

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠOthuy

Năm 1999: Kỹ sư, chuyên ngành Công nghệ hóa thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Năm 2004: Thạc sĩ, chuyên ngành Công nghệ sinh học, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Năm 2011: Tiến sĩ, chuyên ngành Hóa sinh, Trường Đại học Tổng hợp Saarland, CHLB Đức.

10/2013-1/2014: Thực tập trao đổi khoa học; Biểu hiện protein eukaryote ở E. coli và xác định cấu trúc; Viện nghiên cứu Khoa học sự sống và Công nghệ sinh học (KRIBB), Hàn Quốc.

6-8/2015: Thực tập trao đổi khoa học; Ứng dụng enzyme cytochrome P450 trong chuyển hóa hợp chất tự nhiên; Trường đại học Tổng hợp Saarland, CHLB Đức.

11/2015-1/2016: Thực tập trao đổi khoa học; Xây dựng và chuyển hóa  các hợp chất tự nhiên bằng con đường tái tổ hợp ở E. coli và Aspergillus oryzae; Trường đại học Bristol, Vương quốc Anh.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Năm 2000- nay: Nghiên cứu viên, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 • Khai thác các hợp chất tự nhiên có nguồn gốc từ vi sinh vật, nấm và thực vật bằng con đường tái tổ hợp và tự nhiên.
 • Khai thác các enzyme/protein tự nhiên và tái tổ hợp có nguồn gốc từ vi sinh vật, thực vật và động vật.
 • Nghiên cứu ứng dụng enzyme Cytochrome P450.

ĐỀ TÀI/DỰ ÁN

2016-2018: Đề tài: “Phát triển hệ xúc tác tế bào để chuyển hóa các hợp chất sesquiterpenes”; Quỹ Khoa học Quốc tế Thuỵ Điển (IFS); chủ nhiệm đề tài.

2014-2016: Đề tài: “Xây dựng hệ xúc tác tế bào E. coli tái tổ hợp dựa trên hệ thống cytochrome để tạo ra các hợp chất sesquiterpenes mới”;  Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Nafosted) - Bộ Khoa học và Công nghệ; chủ nhiệm đề tài.

2013-2014: Đề tài: “Phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn myxobacteria ở Việt Nam có khả năng sinh tổng hợp epothilone”; Viện Công nghệ sinh học; chủ nhiệm đề tài.

2012-2014: Đề tài: “Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất lumbrokinase tái tổ hợp làm thuốc phòng chống tắc nghẽn mạch máu”, Bộ Khoa học và Công nghệ - chương trình KC04/11-15; thành viên tham gia.

2008-2011: Đề tài: “Khai thác các enzyme cytochrome P450 từ vi khuẩn myxobacteria Sorangium cellulosum Soce56”, Trường đại học Tổng hợp Saarland, CHLB Đức, thành viên tham gia.

CÁC CÔNG BỐ KHOA HỌC

 1. Alexander Schifrin, Thuy T. B. Ly, Nils Günnewich, Josef Zapp, Verena Thiel, Stefan Schulz, Frank Hannemann, Yogan Khatri, Rita Bernhardt (2015) Characterization of the Gene Cluster CYP264B1-geoA from Sorangium cellulosum So ce56: Biosynthesis of (+)-Eremophilene and Its Hydroxylation. Chembiochem 16(2):337-44
 2. Thuy Thi Bich Ly, Bach Duc Nguyen, Frank Hannermann, Rita Bernhardt (2015) Heterologous production of a sesquiterpene in Escherichia coli. Journal of Biology37(1): 91-98
 3. Thuy Thi Bich Ly, Bach Duc Nguyen, Frank Hannermann, Rita Bernhardt (2014) Cloning, expression and characterization of a terpene cyclase from the myxobacteria Sorangium cellulosum. Journal of Biotechnology 12(4): 723-730
 4. Vu Thi Bich Ngoc, Ly Thi Bich Thuy, Quyen Dinh Thi (2013) Cloning and expression of Lumbrokinase in Pichia pastoris. National Biotechnology conference, pp 152-155
 5. Bui Phuong Linh, Do Thi Tuyen, Ly Thi Bich Thuy (2013) Cloning and expression of Lumbrokinase from Lumbricus rubellus in Escherichia coli. National Biotechnology conference, pp 128-132
 6. Le Dinh Quyen, Ly Thi Bich Thuy, Do Thi Tuyen, Vu Thi Bich Ngoc, Tran Thi Thanh Binh, Quyen Dinh Thi (2013) Collection and classification of some earthworm species with fibrinolytic activity in Vietnam. National Biotechnology conference, pp 436-441
 7. Thuy T B Ly, Yogan Khatri, Josef Zapp, Michael C Hutter, Rita Bernhardt (2012) CYP264B1 from Sorangium cellulosum So ce56: a fascinating norisoprenoid and sesquiterpene hydroxylase. Appl Microbiol Biotechnol 95(1):123-33
 8. Ly Thi Bich Thuy, Pham Cong Hoat, Nguyen Thi Kim Xuyen, Nguyen Thi Ngoc Dao (2006) Anticoagulant effects of earthworm powder on experimental rabbit. Journal of Medicinal Materials 2 (11): 74-77
 9. Do Thi Tuyen, Ly Thi Bich Thuy, Nguyen Thi Ngoc Dao (2005) Effect of Vietnamese Morinda citrifolia fruit extract on rat hepatic enzyme metabolism. Journal of Medicinal Materials 4 (10): 28-132
 10. Ly Thi Bich Thuy, Nguyen Thi Ngoc Dao (2004) Purification and characterization of fibrinolytic enzyme from an earthworm, Perionyx excavatus. Basic problems in researches of life science. 3rd National science conference, pp 173-176
 11. Ly Thi Bich Thuy, Nguyen Truong Giang, Nguyen Thi Ngoc Dao (2003) Fibrinolytic activity of enzymes extracted from some earthworms found in Vietnam. Basic problems in researches of life science. 2nd National Biotechnology conference, pp 531-533
 12. Do Thi Tuyen, Nguyen Thai Bieng, Le Thi Thuy Duong, Do Thi Hong Cam, Ta Kim Thach, Ly Thi Bich Thuy, Nguyen Thi Ngoc Dao (2002) Effect of Rotundin sulfat on Cytochrome P450 system of white rat. Conference on Biochemistry, pp 8-17
 13. Nguyen Thi Ngoc Dao, Do Thi Tuyen, Tran Van Khanh, Do Thi Hong Cam, Le Thi Thuy Duong, Ly Thi Bich Thuy, Ta Kim Thach, Hoang Thi Thanh, Tran Manh Hung, Nguyen Thi Cuc, Hoang Dinh Cau (2002) Effects of Naturenz – a natural compound on the health of patient exposed to A.O/Dioxin. Vietnam-United States scientific conference on human health and environmental effects of agent orange/dioxin, Hanoi, Vietnam, pp 555-563
 14. Nguyen Truong Giang, Quach Xuan Hinh, Do Thi Tuyen, Le Thi Thuy Duong, Ly Thi Bich Thuy, Tran Thi Chinh, Nguyen Thi Ngoc Dao (2002) Application of a new method to screen and detect mutation point of G6PD deficiency patients in hospital 108. Conference on Biochemistry, pp17- 21
 15. Do Thi Tuyen, Pham Manh Hoan, Le Thi Thuy Duong, Ta Kim Thach, Hoang Thi Thanh, Ly Thi Bich Thuy, Nguyen Thi Ngoc Dao (2001) Studying on Cytochrome P450 system in intoxicated patients by Trinitrozotoluen. Conference on Biochemistry, pp 71-73
 16. Ly Thi Bich Thuy, Nguyen Truong Giang, Le Thi Thuy Duong, Nguyen Thi Ngoc Dao (2001) Studying a new method to detect rapidly G6PD deficiency of human blood cells. Conference on Biochemistry, pp 310-315
 17. Le Thi Thuy Duong, Ly Thi Bich Thuy, Nguyen Thi Ngoc Dao (2001) Purification and immobilization of penicillin acylase from E. coli. International Workshop on Biology, Hanoi, Vietnam, pp 100-104