TS. Võ Hoài Bắc

vohoaibacTến sĩ: Võ Hoài Bắc

Điện thoại: 04-38360853;

Email: vhbac@ibt.ac.vn

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • Năm 1994: Tốt nghiệp Đại học khoa Sinh, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội
  • 1/1999-2/1999: Thực tập sinh khoa học khóa học về Công nghệ Sinh học do Nhật Bản và Singapore hợp tác tại Singapore
  • Năm 2001: Thạc sĩ Hóa sinh học, Viện  Sinh Thái và Tài Nguyên Sinh vật, Hà nội
  • Năm 2006: Tiến sĩ  Y-Sinh học, Đại học Greifswald, CHLB Đức
  • 3/2008-8/2008: Thực tập sau tiến sỹ về Dược lý, miễn dịch‎ tại Đại học Dalhousie, Halifax, Canada.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • 1995 -1996: Trung tâm phát triển Hoá sinh. 6 Láng Hạ, Hà nội, Việtnam.
  • Năm 1997- nay: Nghiên cứu viên, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Điều tra, tinh sạch và nghiên cứu tính chất của các chất có hoạt tính sinh học  từ các nguồn khác nhau (động vật, thực vật, vi sinh vật)

Nghiên cứu tác dụng của các chất có hoạt tính sinh học trên các mô hình in vitro và in vivo (đặc biệt là các mô hình gây viêm trên chuột bằng LPS (gây nội  độc tố) và nhiễm khuẩn huyết (CASP- Colon Ascendens Stent Peritonitis).

ĐỀ TÀI/DỰ ÁN

2013-2016: Đề tài IFS- Quỹ tài trợ Quốc tế cho nghiên cứu Khoa học (Thụy Điển): Tinh sạch và nghiên cứu tác dụng sinh học của protease và polysaccharide từ cây Xuân hoa Pseuderanthemum palatiferum (Nees) Radlk. Chủ nhiệm đề tài.

2014-2015: Đề tài cấp cơ sở “Xác định hàm lượng hyaluronic acid trong một số nguồn phế phụ phẩm thủy sản và xây dựng phương pháp tách chiết”. Viện Công nghệ Sinh học. Chủ nhiệm đề tài.

2011-1012: Đề tài Khoa hoc công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước (KC04-TN06/11-15): “Nghiên cứu tạo chủng Bacillus tái tổ hợp sinh pectinase sản lượng cao ứng dụng trong công nghiệp xử lý vải bông”. Chủ nhiệm đề tài.

2011-2014: Cơ chế tác dụng của các chất kháng khuẩn tự nhiên lên vi khuẩn Streptococus mutans trên biofilm. Chương trình Nafosted. Thành viên tham gia.

2007-2008: Đề tài cấp cơ sở “Xây dựng phương pháp sàng lọc nhanh chất ức chế alpha-glucosidase từ thực vật Việt Nam để sử dụng trong điều trị bệnh tiểu đường và béo phì”. Viện Công nghệ Sinh học. Chủ nhiệm đề tài.

2008-2010: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất thử nghiệm Chondroitin sulfate từ nguyên liệu thuỷ sản. Chương trình cấp Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Thành viên tham gia.

2008-2010: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học tận dụng bã thải Agar từ sản xuất Agar phục vụ sản xuất thức ăn bổ sung chăn nuôi. Chương trình cấp Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Thành viên tham gia.

2008: Sự thay đổi của hệ thống vi tuần hoàn trong nhiễm khuẩn thực nghiệm. Đề tài hợp tác giữa CHLB Đức và Canada. Thành viên tham gia

2003-2006: Ảnh hưởng của các chất kháng khuẩn trên hệ vi tuần hoàn ruột, sự giải phóng cytokine trên các động vật thực nghiệm nhiễm khuẩn huyết. Forschungsgemeinschaft (GRK-840), Đại học tổng hợp Greifswald, CHLB Đức. Thành viên tham gia

2001-2004: Nghiên cứu qui trình thu nhân Silymarin và tạo sinh khối tế bào từ cúc gai ( S. marianum”). Đề tài cấp Nhà nước KC. O4.17. Thành viên tham gia

PUBLICATIONS

1.Bac VH, Oanh LTL (2003). Amino acid and mineral contents in the leaf of Pseuderanthemum palatiferum. J Mater Med 8:11–15

2. Lehmann C, Bac VH, Pavlovic D, Lustig M, Bohnenstengel S, Heidecke CD, Wendt M, Gründling M (2005). Metronidazol verbessert die intestinale Mikrozirkulation bei septischen Ratten, in: Matschke K, Knaut M, and Jung F (Ed.): Myocardial Microcirculation, Pabst Science Publishers, Lengerich 2005, 141-155.

3. Lehmann C, Bac VH, Pavlovic D, Lustig M, Bohnenstengel S, Maier S, Feyerherd F, Usichenko T, Meissner K, Haase H, Jünger M, Wendt M, Heidecke CD, Gründling M (2006). Metronidazole improves intestinal microcirculation in septic rats independently of bacterial burden. Clinical Hemorheology and Microcirculation, 34:427-438.

4. Pavlovic D, Frieling H, Lauer KS, Bac VH, Richter J, Wendt M, Lehmann C, Usichenko T, Meissner K, and Gründling M (2006). Thermostatic tissue platform for intravital microscopy: “the hanging drop” model. Journal of microscopy – Oxford, 224 (2): 203-10.

5. Lustig M, Bac VH, Pavlovic D, Maier S, Gründling M, Grisk O, Wendt M, Heidecke CD, and Lehmann C (2007). CASP (Colon Ascendens Stent Peritonitis) – a model of sepsis adopted to the rat: physiological, microcirculatory and laboratory changes. Shock, 28 (1): 59-64.

6. Gründling M, Lehmann C, Saeger. D, Bohnenstengel S, Pavlovic. D, Bac. V, Usichenko. T, Meissner. K, Wendt. M, Hung. O, Murphy. M, Whynot. S, Lindequist. U (2008). Response of the rat intestinal microcirculation to experimental endotoxemia is attenuated by ampicillin but not by its derivative KKP723. Clinical Hemorheology and Microcirculation, 38: 163-170.

7. Vo Hoai Bac, Tran Canh Đinh, Le Thi Lan Oanh (2010). Extraction of chondroitin sulfate from Dasyatis Kuhlii and Carcharhinus Sorrah by ETM protease application. Journal of Biotechnology. 8 (3A) : 593-602

8. Vo Hoai Bac, Le Huong Thuy, Le Thi Lan Oanh. 2010. Screening of producing cellulolytic enzyme microorganisms for cellulose hydrolysing from agar waste. Rimf newsletter 15 (1): 20-24. ISSN 1859-2619.

9. Vo Hoai Bac, Đo Ngoc Tu, Tran Canh Dinh, Le Thi Lan Oanh (2010). Extraction of chondroitin sulfate from Dasyatis Kuhlii and Carcharhinus Sorrah by enzyme technology. Rimf newsletter, 16 (4): 26-30. ISSN 1859-2619.

10. Richter J, Zhou J, Pavlovic D, Scheibe R, Bac VH, Helmut J, Hung O, Murphy MF, Whynot S, Lehmann C (2010). Vancomycin and to lesser extent tobramycin have vasomodulatory effects in experimental endotoxemia in the rat. Clinical Hemorheology and Microcirculation 46: 37-49

11. Đo Thi Thu Hang, Vo Hoai Bac, Le Van Truong (2012). Screening and cloning of pectate lyase gene from from  Bacillus subtilis isolated in Vietnam. Journal of Biology 34(4):485-492.

12. N.A. Al-Banna, D. Pavlovic, V.H. Bac, K. Utpatelb, E. Janke,J.N. Rippke, M. Borowiak, V. Cerny, A. Spassov, B. Johnston,T.B. Issekutze, C.H. Lehmann (2013). Acute administration of antibiotics modulates intestinal capillaryperfusion and leukocyte adherence during experimental sepsis. International Journal of Antimicrobial Agents 41: 536 – 543.

13. Vo Hoai Bac, Do Thi Thu Hang, Le Trong Tai, Le Van Truong (2013).  High level expression of a gene coding for pectate lyase in Bacillus subtilis 168. Journal of Biology 35 (3): 369 – 375.

14. Nguyen Thi Mai Phuong, Vo Hoai Bac, Pham Thi Luong Hang, Hoang Phuong Ha, Tran Thi Nhung (2013). Alpha-mangostin inhibits biofilm formation by Streptococcus mutans UA159. Journal of Biology 35 (3se): 100 -105

15. Le Trong Tai, Đo Thi Thu Hang, Vo Hoai Bac, Le Van Truong (2013). Using recombinant pectate lyase removal of pectin from Raw cotton fabric. National conference of biotechnology. (1): 455-458

16. Nadia Al-Banna, Dragan Pavlovic, Nivin Sharawi, Vo Hoai Bac, Mathis Jaskulski, Claudius Balzer, Stefan Weber, Vladimir Nedeljkov, Christian Lehmann (2014). Combination of dehydroepiandrosterone and orthovanadate administration reduces intestinal leukocyte recruitment in models of experimental sepsis. Microvasc Res;95:82-7

17. Vo Hoai Bac, Tran Thi Hong, Nguyen Thi Mai Phuong, Le Van Truong. (2015). Detection of hyaluronic acid in the aquatic waste and extraction by enzyme technology. J Biol (Accepted)

18. Nguyen Thi Mai Phuong, Vo Hoai Bac, Tran Thi Nhung, Do Hoang Hiep. (2015). Preparation of protein isolates from rice bran. J Biol (Accepted)

19. Phuong Thi Mai Nguyen, Bac Hoai Vo, Nhung Thi Tran, Quyen Dong Van. (2015). Anti-biofilm activity of α-mangostin isolated from Garcinia mangostana L. Zeitschrift für Naturforschung C. (Accepted).