Học bổng AAAS (Hoa Kỳ) dành cho nhà nghiên cứu đến từ các nước ASEAN

Chương trinh dự kiến cấp 16 xuất học bổng cho các nhà nhiên cứu thuộc các nước ASEAN, tập trung vào các lĩnh vực: đa dạng sinh học, năng lượng, thủy sản và quản lý vùng ven biển.

Thông tin chi tiết xem tại đây