Phòng Công nghệ vật liệu sinh học

  • Phó trưởng phòng/Phụ trách phòng: TS. Nguyễn Thị Kim Thoa
  • Địa chỉ: Phòng, nhà B4
  • Điện thoại: 04 37910065    Fax: 04 38363144     
  • E-mail: nkthoa@ibt.ac.vn
Phòng nghiêm cứu các chất hoạt tính sinh học từ vi sinh vật thuộc Viện Công nghệ sinh học, Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia (nay là Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam), được thành lập theo Quyết định số 16/CNSH-QĐ Ngày 8/7/1993 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học.
 
Tiền thân của phòng nghiên cứu các chất hoạt tính sinh học từ vi sinh vật hiện nay là Phòng Kích thích tố thực vật và Phòng Sinh lý sinh hóa vi sinh vật thuộc Trung tâm Nghiên cứu vi sinh vật, Viện Khoa học Việt Nam (1/7/1990-5/1993). Trước đó là nhóm nghiên cứu thuộc Phòng Vi sinh vật học thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học Tự nhiên thuộc Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước. Từ năm 1976 là nhóm nghiên cứu thuộc Phòng Vi sinh vật học, Viện Sinh vật học, Viện Khoa học Việt Nam.

Xem tiếp...