THÔNG BÁO LẦN THỨ HAI

Theo Thông báo lần thứ nhất và Giấy mời tham dự "Hội nghị khoa học Công nghệ sinh học 2015" đã được gửi tới các đơn vị trong Viện Hàn lâm, Ban tổ chức Tiểu ban Công nghệ sinh học đã nhận được các báo cáo tóm tắt và phiếu đăng ký tham dự Hội nghị của một số đơn vị. Tiểu ban CNSH rất mong các nhà khoa học của Viện Hàn lâm tiếp tục gửi Abtract và nhiệt tình đăng ký tham dự Hội nghị. Mọi thông tin chi tiết và thủ tục đăng ký tham dự Hội nghị đã được đăng tải trên website của Viện Công nghệ sinh học (www.ibt.ac.vn).


Ban tổ chức xin lưu ý các mốc thời gian tổ chức Hội nghị như sau:
- Hạn nộp báo cáo tóm tắt (Abstract): 15/6/2015
- Thông báo về kết quả lựa chọn Abstract và mời viết báo cáo toàn văn: 20/7/2015
- Hạn cuối cùng đăng ký tham gia hội nghị: 15/9/2015.
- Hạn nộp báo cáo toàn văn: 20/9/2015
- Dự kiến thời gian đăng báo cáo toàn văn trên số đặc biệt của tạp chí: 30/9 – 30/11/2015.
Tiểu ban Công nghệ sinh học dự kiến sẽ lựa chọn khoảng 55-60 báo cáo toàn văn đăng trên Tạp chí Sinh học. Hình thức viết bài toàn văn được viết theo quy định của Tạp chí Sinh học (ISSN 0866-7160).

Các tác giả tham khảo quy định viết bản thảo trên tạp chí Sinh học ở mục hướng dẫn tác giả trên

website www.http://vjs.ac.vn

hoặc

Mẫu báo cáo được gửi kèm

Mỗi bài viết không quá 6 trang A4.
Rất mong các nhà khoa học tiếp tục cộng tác để Hội nghị được tổ chức thành công.

Trân trọng cám ơn./.


Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2015
TM/Ban tổ chức: Trưởng Tiểu ban Công nghệ sinh học

GS. TS. Trương Nam Hải