Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Đỗ Thị Tuyên, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Quyền Đình Thi, Đào Thị Tuyết, Nguyễn Thị Ngọc Dao

Đơn vị: Phòng Công nghệ sinh học Enzyme

Đăng tại: Tạp chí Hóa học

Tập,(số),trang: 50:5-9.

Số ISBN:

Năm: 2012Số lần xem: 1567
Ngày cập nhật: Thứ tư, 29 Tháng 10 2014