Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Tuấn Anh, Phan Tuấn Nghĩa .

Đơn vị: Phòng sinh hóa thực vật

Đăng tại: Tạp chí Công nghệ Sinh học.

Tập,(số),trang: 9: 777-782.

Số ISBN:

Năm: 2011Số lần xem: 1535
Ngày cập nhật: Chủ nhật, 09 Tháng 11 2014