Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Reddy KE, Noh JH, Choe SE, Chang HK, Yoo MS, Doan HTT, Ramya M, Yoon BS, Nguyen LTK, Nguyen TTD, Quyen DV, Jung SC, Chang KY, Kang SW.

Đơn vị: Phòng Miễn dịch học

Đăng tại: Virus Genes

Tập,(số),trang: 47: 126-132.

Số ISBN:

Năm: 2013Số lần xem: 1290
Ngày cập nhật: Thứ bảy, 08 Tháng 11 2014