HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2020 VÀ HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC & NGƯỜI LAO ĐỘNG

Ngày 15/01/2021, Viện Công nghệ sinh học đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020 và Hội nghị viên chức & người lao động.
Tham dự hội nghị có toàn thể cán bộ trong Viện Công nghệ sinh học và các đại biểu của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam gồm: ông Hà Quý Quỳnh – Trưởng ban Ứng dụng và triển khai công nghệ, ông Đặng Quang Hưng - Phó Trưởng ban Hợp tác quốc tế, ông Nguyễn Ngọc Tùng – Phó Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ, ông Nghiêm Ngọc Minh – Phó Chủ tịch Công đoàn Viện HL KHCNVN và bà Vũ Thị Dung - Phó Chánh Văn phòng Viện HL KHCNVN.

Xem tiếp...

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Viện Công nghệ sinh học và Bệnh viện Đa khoa Phương Đông

Ngày 01/12/2020, Viện Công nghệ sinh học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và Bệnh viện Đa khoa Phương Đông đã ký kết Thỏa thuận hợp tác Về việc hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật.

Xem tiếp...

Kết quả đánh giá viên chức Viện Công nghệ sinh học năm 2020

Căn cứ Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 và Công văn số 2273/VHL-TCCB ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam hướng dẫn thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức;
Căn cứ kết quả bình xét của Lãnh đạo Viện ngày 24/11/2020 Viện Công nghệ sinh học thông báo cho các đơn vị trực thuộc biết kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức theo file đính kèm