Hội nghị quốc gia về Sinh vật biến đổi gen và quản lý an toàn sinh học

anhTrân trọng kính mời: Các nhà khoa học, các nhà quản lý từ Bộ, Ban nghành, Viện nghiên cứu, các trường đại học, Trung tâm và các Doanh nghiệp có kết quả nghiên cứu và hoạt động liên quan đến sinh vật biến đổi gen tham dự hội nghị với nội dung:

Báo cáo khoa học về các nghiên cứu liên quan đến sinh vật biến đổi gen.

Báo cáo công tác quản lý sinh vật biến đổi gen, sản phẩm có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen.

Báo cáo về tình hình thương mại hóa các sản phẩm từ sinh vật biến đổi gen ở Việt Nam và trên thế giới.

Xem tiếp...

Hội thảo “Tăng cường kỹ năng viết báo khoa học trên các tạp chí quốc tế”

   Để tăng cường kỹ năng viết báo khoa học bằng tiếng Anh, chương trình hợp tác nghiên cứu Việt Nam – Thụy Điển (SIDA/SAREC) và Viện Công nghệ sinh học sẽ tổ chức hội thảo “Tăng cường kỹ năng viết báo khoa học trên các tạp chí quốc tế”  từ ngày 3 – 7 tháng 8 năm 2009 tại đảo Tuần Châu, Hạ Long, Quảng Ninh. GS. Sinclair H Mantell, giảng viên của Nakhlatec International Horticulture, Thụy Điển được mời tham gia giảng dạy cho khoá học. Hội thảo khuyến khích sự tham gia của các nhà khoa học trẻ từ các Viện nghiên cứu và các Trường Đại học quan tâm tới khoá học này. Đặc biệt là các nhà nghiên cứu từ các dự án thuộc 3 tiểu chương trình Y tế, Công nghệ sinh học, Môi trường và phát triển nông thôn sẽ được ưu tiên trong quá trình chọn lựa. Số học viên dự kiến là 35 người.

Xem tiếp...

PTNTĐ Công nghệ gen: Chặng đường đầu tiên của quá trình hình thành và phát triển

Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ gen (PTNTĐCNG) thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học (CNSH) là 1 trong 17 PTNTĐ được đầu tư giai đoạn I, theo Quyết định số 850/2000/QĐ-TTg ngày 7.9.2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng các PTNTĐ. Từ khi xây dựng và đi vào hoạt động đến nay, mặc dù thời gian rất ngắn nhưng PTNTĐ này đã xây dựng được các định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, sử dụng và khai thác hiệu quả các thiết bị, đem lại kết quả đáng khích lệ. Đọc tiếp...

Tin: Tạp chí Hoạt động Khoa học