Giấy mời Seminar khoa học của Giáo sư Chris Austin

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc
Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời các cán bộ nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên của Viện tới tham dự seminar khoa học với chủ đề sau:
Tên chủ đề: The contribution of genomics to biotechnology.
Người trình bày: Professor Chris Austin, Đại học Deakin, Australia.
Tóm tắt nội dung báo cáo (được gửi kèm theo giấy mời) xem tại đây.
Thời gian: 9h40 ngày 11 tháng 10 năm 2018 (Thứ Năm)
Địa điểm: Phòng 120 - Nhà A10 - Viện Công nghệ sinh học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Trân trọng kính mời./.