Thành lập Ban Giám khảo Cuộc thi “Thiết kế logo kỷ niệm 25 năm thành lập Viện”

Ngày 26 tháng 7 năm 2018, Theo Nghị quyết của Ban thường vụ công đoàn và Lãnh đạo Viện Công nghệ sinh học, Chủ tịch Công đoàn Viện Công nghệ sinh học đã ban hành Quyết định Số: 11/QĐ-CĐVCNSH về việc thành lập Ban Giám khảo cuộc thi "Thiết kế logo kỷ niệm 25 năm thành lập Viện".
Theo đó, Ban Giám khảo cuộc thi "Thiết kế logo kỷ niệm 25 năm thành lập Viện" gồm các ông bà có tên sau đây:

1. PGS.TS Chu Hoàng Hà, Bí thư đảng ủy, Viện trưởng - Trưởng Ban;
2. PGS.TS Đồng Văn Quyền, Phó Viện trưởng, Phó Chủ tịch HĐKH - Thành viên;
3. TS. Đỗ Văn Thu, Chủ tịch công đoàn - Thành viên;
4. TS. Trần Hồ Quang, Phó TP - Phụ trách phòng QLTH- Thành viên;
5. Bà Lương Thị Lan Anh, Phó Chủ tịch công đoàn - Thành viên – Thư ký;
Nhiệm vụ của Ban giám khảo là xây dựng và công bố thể lệ cuộc thi, tiến hành tổng hợp, chọn lọc các bài dự thi đảm bảo theo đúng yêu cầu của cuộc thi; tổ chức các vòng chấm sơ khảo, chung khảo, thống nhất kết quả và trao giải thưởng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26/7/2018./.

Xem toàn bộ quyết định tại đây