GS. Lodish thăm và làm việc tại Viện Công nghệ sinh học

Hôm qua, ngày 21/12/2015, GS. Harvey F. Lodish, Viện sỹ Viện Hàn lâm Khoa học Hoa Kỳ, Viện Nghiên cứu Y - sinh học Whitehead, Học viện Công nghệ Massachussets, tác giả chủ biên của bộ sách Molecular Cell Biology - cuốn sách “gối đầu giường” của các nhà khoa học về tế bào trên thế giới cùng với hàng trăm công trình khoa học quan trọng, đã có chuyến thăm và làm việc tại Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

GS. Lodish đã trình bày báo cáo về các nghiên cứu trên tế bào gốc đặc biệt là tế bào gốc máu, cũng như các ứng dụng y - sinh. Bên cạnh đó, GS. Lodish cũng đã chia sẻ với các nhà khoa học của Viện Công nghệ sinh học các kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học, đưa khoa học vào ứng dụng trong thực tiễn đặc biệt là những trải nghiệm của chính GS. khi khởi nghiệp kinh doanh từ chính những kết quả khoa học của mình.

Trao đổi với lãnh đạo và các nhà khoa học của Viện Công nghệ sinh học, GS. Lodish cho rằng Viện Công nghệ sinh học có năng lực khoa học và cơ sở vật chất tương đối tốt, cùng với truyền thống hoạt động trong nhiều lĩnh vực của sinh học, nếu có sự đầu tư đúng hướng sẽ sớm trở thành một cơ sở nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc có uy tín. GS. cũng mở ra khả năng hợp tác về khoa học và công nghệ và sẵn sàng làm cầu nối giữa Viện Công nghệ sinh học và Học viện Công nghệ Massachusettes trong lĩnh vực công nghệ sinh học nói chung và tế bào gốc nói riêng, đặc biệt là liệu pháp gene thông qua tế bào gốc máu - hồng cầu. Phần thuyết trình của GS. đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các nhà khoa học và sinh viên của Viện Công nghệ sinh học cũng như các Viện, Trường. GS. cũng đã trả lời rất nhiều câu hỏi của các nhà khoa học và sinh viên quan tâm./

Một số hình ảnh:

4

2

1

Tin Viện Công nghệ sinh học