Thông báo tuyển sinh tiến sĩ năm 2010 (Đợt tháng 8)

Viện Công nghệ sinh học thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tuyển sinh sau đại học (bậc Tiến sĩ) năm 2010 thuộc các chuyên ngành sau:

1. Sinh lý học người và động vật               Mã số: 62 42 30 01

2. Sinh lý học thực vật                             Mã số: 62 42 30 05

3. Lý sinh học                                        Mã số: 62 42 30 10

4. Hóa sinh học                                      Mã số: 62 42 30 15

5. Vi sinh vật học                                    Mã số: 62 42 40 01

6. Di truyền học                                      Mã số: 62 42 70 01

Thời gian tuyển sinh: ngày 28, 29, 30/8/2010

Hình thức: xét tuyển hồ sơ chuyên môn và bảo vệ đề cương nghiên cứu sinh

Xem tiếp...

NCS. Lê Thị Bích Thủy bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Nhà nước

 Tên đề tài:  “Nghiên cứu sử dụng bức xạ gamma và chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống lúa chịu  hạn”.

Chuyên ngành: Sinh lý học thực vật,

Mã số: 62 42 30 05,

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 11 tháng 06 năm 2010

Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học, 18 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời các nhà khoa học, bạn bè đồng nghiệp quan tâm tới dự.